Mitfanoe
Mindelund for omkomne sømænd

Mindelund for omkomne sømænd

Centralt på den græsgroede kirkegård blev der i 1949 indrettet en mindelund for omkomne sømænd, tegnet af havearkitekt Johannes Tholle.

Et monument af bronze, udført af billedhuggeren Mathilius Schack Elo, og signeret "Elo 1947" viser en siddende Fanøkvinde med en pige og en dreng, drengen spejdende med hånden over øjnene. Bronzegruppen er opstillet som en del af et cirkulært anlæg, bestående af 21 rejste kampsten med navnene på forliste sømænd fra Sønderho, omkommet på havet eller døde i fremmed havn siden 1872.
På monumentets sokkel læses følgende vers af lærer Niels Kromann.
”De gik til ankers om den ganske jord og faldt til hvile under alle zoner, een slumrer under sneen højt i nord, en anden under sydens blomsterflor, hvor vinden hvisker mellem palmekroner. På alle kyster ved det åbne hav en frændes ankerplads er vel at finde, da ingen kender, hvor han fandt sin grav, og ingen ham en krans til kiste gav, på hjemlig jord ham rejstes dette minde.”


bronze

Elos bronzefigur fra 1947.

 

 

kromann 

Kromanns epilog ved mindestensafsløringen i 1949, bragt i Fanø Ugeblad 

sten

Her ses de 21 mindesten med Fanø-kvinden i baggrunden. 

Herunder ses alle 21 sten, der er sat til minde over de omkomne sømænd. Det er netop mindesten, og ikke gravsten, da de er sat til minde over dem, der ”blev derude”.

Rækken starter ved stien, der fører ind i anlægget, og bevæger sig mod uret.


1

1916-1921

Skibsfører H. P. Mikkelsen, f. 1879
-
Skibsfører Th. Brinch Fischer, f. 1873
Styrmand Anth.
Anthonisen, f. 1864

-
Matros J. Svend Jensen, f. 1869
Hovmester N.P. Jessen, f. 1880
Ungmand Carl E. Jerne, f. 1903
Styrmand William Sørensen, f. 1891
Matros Alfred Brinch, f. 1902
Skibsdreng V. Christiansen, f. 1906

fischerBrinch Fischer. 

2

1924-1936

Skibsfører C. M. Mortensen, f. 1883
Skibsfører Anfred Kromann, f. 1897
Styrmand Nis Madsen, 1859
Styrmand J. Mikkelsen, f. 1899
Styrmand M. Mortensen, f. 1885
Styrmand J. S. Pedersen, f. 1875
Matros Anker Thomsen, f. 1913
Styrmand H. B. Ibsen, f. 1903

pedersen Jens S. Pedersen. 

3

1938-1946

Skibsfører S. P. Brinch, f. 1890
Styrmand P. J. Pedersen f. 1884
Skibsfører Hans N. Fischer, f. 1879
Matros Rudolf Meinertz, f. 1907
Matros Valdemar Nielsen, f. 1918
Skibsfører Jes Mikkelsen, f. 1898
Skibsfører Niels Jensen, f. 1908
Matros Peder M. Hansen, f. 1924
Overmatros Niels M. Hansen, f. 1895

4

1954:
Skibsfører N. A. Thomsen, f. 1909
1948:
Matros H. A. Hansen, f. 1883
1951:
Kaptajn André Sonnichsen, f. 1903
1954:
Maskinmester Evan Sørensen, f. 1927
1956:
Matros E. J. Frederiksen, f. 1933
1971:
Maskinmester Niels Paul Øhle, f. 19?

5

1977

Skibsfører Sonnich Kromann Frederiksen, f. 1933

6

d. 1872:

Skibsfører Anthonis Clemmensen, f. 18?
Matros Hans J. Andersen, f. 1857
-
Skibsfører Jes S. Brinch, f. 1845
Ungmand Niels P. Brinch, f. 1856
Kok Sonnich Hansen, f. 1857
-
Skibsfører Peder Mathiesen, f. 1821
Styrmand Jørgen A. Schmidt, f. 1817
-
Matros Peder Th. Fischer, f. 1852
Skibsfører Jens Hansen, f. 1845
Skibsfører Søren Jensen, f. 1844
Skibsfører Niels Th. Jerne, f. 1841
Ungmand Hans H. Jessen, f. 1854
Matros H. S. Pedersen, f. 1851

7

1872-1873-1874-1875

Skibsfører Sonnich J. Thomsen, f. 1844
Styrmand Thøger Nielsen, f. 1835
Styrmand Mikkel Jensen, f. 1817
Skibsfører Niels Th. Jerne, f. 1842
Skibsfører Niels N. Thøgersen, f. 1830
Skibsfører Niels C. Jessen, f. 1839
Matros Chr. C. Kromann, f. 1855
-
Skibsfører Jens Mortensen, f. 1835
Styrmand Mads N. Frandsen, f. 1825

jerne Niels Th. Jerne. 

8

1876

Skibsfører Jes S. Meinertz, f. 1829
Matros N. S. Dækker, f. 1858
-
Skibsfører S. M. Thøgersen, f. 1828
Styrmand P. M. Knudsen, f. 1851
Matros Jes Sørensen, f. 1859
-
Skibsfører S. N. Anthonisen, f. 1842
Styrmand N. J. Kromann, f. 1851
Styrmand Hans Meinertz, f. 1852
-
Kok Jens Anthonisen, f. 1862
Skibsfører Niels Anthonisen, f. 1834
Skibsfører Niels H. Nielsen, f. 1816
Matros Peder Madsen, f. 1858
Skibsfører Anders P. Thomsen, f. 1831

meinertzJes S. Meinertz. 

9

1877 - 1879

Skibsfører Peder H. Harreby, f. 1839
Ungmand Hans Th. Sørensen, 1832
Styrmand Th. Thomsen, f. 1837
Skibsfører S. A. Outzen, f. 1843
Skibsfører M. J. Brinch, f. 1827
-
Skibsfører J. M. Knudsen, f. 1843
Styrmand Math. Knudsen, f. 1854
Matros M. N. Pedersen, f. 1856
Matros H. M. Christiansen, f. 1861

harreby Peder H. Harreby. 

10

SØNDERHO var engang hjemmet for en af Danmarks største sejlskibsflåder, hvis skibe var kendt på alle have. Over 500 sømænd kom aldrig tilbage. I 1825 blev 40 kvinder enke og 100 børn faderløse. Stenene nævner dem, som er omkommet siden 1872. Mindebogen i kirkens arkiv fortæller om de mange, som savnes før dette årstal. For alle vore søfarende slægtninge, som ikke fik deres grav herhjemme, rejstes i 1949 dette minde.

11

1878 - 1880

Skibsfører P. A. Sørensen, f. 1840
Skibsfører Jes N. Mikkelsen, f. 1845
Styrmand Laurids Th. Brinch, f. 1828
-
Skibsfører Hans H. Pedersen, f. 1839
Styrmand Niels Mikkelsen, f. 1850
Matros Morten J. Poulsen, f. 1863
-
Skibsfører Niels Nielsen, f. 1838
Styrmand P. P. J. Clausen, f. 1819
Styrmand Thøger Nielsen, f. 1840

sorensenPeder A. Sørensen. 

12

1880 – 82 – 83 – 84

Skibsfører Jes S. Kromann, f. 1833
Styrmand P. Aagaard, f. 1856
Ungmand J. N. Thomsen, f. 1865
Skibsfører Jens L. Harreby, f. 1851
Matros Søren Ibsen, f. 1855
Skibsfører Niels J. Jerne, f. 1849
Skibsfører Niels J. Jensen, f. 1850
Skibsfører Peder P. Thomsen, f. 1839
Skibsfører Jes A. Jessen, f. 1852
Ungmand Marcus Berg, f. 1842

j kromannJes S. Kromann. 

13

1883 – 1884 – 1885 – 1886 -1887

Matros Math. B. Anthonisen, f. 1864
Skibsfører Mikkel Christiansen, f. 1830
Styrmand Søren L. W. K. Christiansen, f. 1853
Skibsfører J. W. Thygesen, f. 1846
Styrmand Jens S. Thygesen, 1851
Matros Hans H. Anthonisen f. 1865
Skibsfører Poul Sørensen, f. 1850
Skibsfører Hans H. Frederiksen, f. 1838.

mikkel Mikkel Christiansen. 

14

1885 – 86 – 87 – 88
Matros H. Chr. Hansen, f. 1866
Styrmand J. Harreby, f. 1858
Ungmand Poul Harreby, f. 1869
Skibsfører C. G. Sørensen, f. 1843
Matros M. Thomsen, f. 1862
-
Skibsfører P. N. Harbye, f. 1834
Styrmand Niels Harbye, f. 1862
Matros N. S. Thøgersen, f. 1865
Ungmand A. J. Sonnichsen, f. 1871
-
Skibsfører I. W. Meinertz, f. 1834

gjortzChr. Gjørtz Sørensen. 

15

1888 – 1889 – 1890

Skibsfører Mads Brinch, f. 1833
Styrmand Niels Anthonisen, f. 1857
Styrmand Niels Hansen, f. 1864
Kok Hans S. Thygesen, f. 1833
Matros Jes M. Brinch, f. 1869
Matros Niels Th. Nielsen, f. 1868
Ungmand Hans S. Anthonisen, f. 1873
-
Matros Mikkel Mortensen, f. 1864
Matros Jens Poulsen, f. 1860
Styrmand Christen Hansen, f. 1854
Styrmand Niels Chr. Jensen, f. 1865
Tømmermand Sonnich J. Sonnichsen, f. 1812

16

1890 - 1891 – 1892

Kok P. Aarre, f. 1864
Skibsfører H. Brinch, f. 1863
Matros S. L. Brinch, f. 1871
-
Skibsfører Søren Jensen, f. 1853
Matros Broder Mikkelsen, f. 1876
-
Ungmand S. Th. Meinertz, f. 1874
Matros S. J. Sonnichsen, f. 1871
Skibsfører Jes N. Pedersen, f. 1848
Matros N. Th. Anthonisen, f. 1871
Skibsfører Jeppe N. Pedersen, f. 1858
Matros C. Christiansen, f. 1865

brinch Hans Brinch. 

17

1893 – 1894

Matros Jens H. Olsen, f. 1876
Matros S. Th.
Meinertz, f. 1872

Kok P. Thomsen, f. 1869
Skibsfører  S. Rask Nielsen, f. 1852
Skibsfører S. Mikkelsen, f. 1849
Styrmand H. Th. Meinertz, f. 1849
Matros N. J. Sørensen, f. 1872
Matros H. Aa. Nielsen, f. 1877
Matros Jeppe Grøn, f. 1869
Skibsfører Jens Thomsen, f. 1857

rask

 Søren Rask Nielsen. 

18

1895 – 1896 – 1897

Skibsfører Niels J. Thomsen, f. 1850
-
Skibsfører Anthonis Øhle, f. 1861
Styrmand Thomas Øhle, f. 1864
Matros J. F. Anthonisen, f. 1880
Ungmand Hans J. Mikkelsen, f. 1881
-
Styrmand Søren Jensen, f. 1872
Styrmand Niels Hansen, f. 1860
Styrmand Jeff Nielsen, f. 1862
Styrmand N. Thøgersen, f. 1857
Matros Jes Mikkelsen, f. 1862

ohle

Anthonis Øhle.

19

1899 – 1904

Styrmand Mads Schmidt, f. 1857
Skibsfører N. Ibsen, f. 1859
Kok Jes Hansen, f. 1879
Skibsfører N. Nissen, f. 1849
-
Skibsfører Jes S. Jessen, f. 1860
Styrmand P. Frederiksen, f. 1860
Kok Niels H. Sørensen, f .1879
-
Skibsfører Peder Mortensen, f. 1848
Styrmand Hans M. Mikkelsen, f. 1874
Skibsfører Thomas Thygesen, f. 1871
Skibsdreng J. M. Thøgersen, f. 1885
Matros H. Th. Meinertz, f. 1884

ibsen

 Niels Ibsen.

20

1904 – 1908

Skibsfører N. S. Kromann, f. 1860
Ungmand N. S. Jensen, f. 1875
Matros L. B. Lydom, f. 1887
Styrmand H. N. Pedersen, f. 1881
-
Skibsfører Math. Knudsen, f. 1870
Styrmand Christian Jensen, f. 1866
Styrmand Hans Hansen, f. 1856
Hovmester Th. A. Nielsen, f. 1868
Ungmand Niels Anthonisen, f. 1889
Messedreng Peder M. Jensen, f. 1892
-
Bådfører Hans P. Hansen, f. 1856

niels

Niels S. Kromann. 

21

1909 – 1916

Skibsfører N. N. Pedersen, f. 1851
Styrmand Th. S. Meinertz, f. 1886
Skibsdreng Th. I. Kromann, f. 1895
Skibsfører P. C. Christensen, f. 1859
Skibsfører Peder N. Meinertz, f. 1864
Styrmand Jes Mikkelsen, f. 1881
Matros Martin Mathiasen, f. 1887
Styrmand Vilhelm Hansen, f. 1883
Styrmand Thomas B. Andersen, f. 1861
Styrmand Niels N. Nielsen, f. 1867

Herunder ses et par monumentale gravsten fra henholdsvis slægten Brinch og Sonnichsen.

brinch

Gravmæle for Jes Pedersen Brinch og hustru. 

sonnichsen 

Gravmæle for en af Sonnichsenfamiliens mange skibsførere.


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles