Mitfanoe
Stormflodssøjle

Stormflodssøjlen ved »Børsen« afsløredes den 20, maj 1998 

Et udvalg under Sønderho Borgerforening har gennem længere tid arbejdet energisk med en stormflodssøjle, og nu er projektet færdigt. Søjlen bliver stillet op ved »Bør­sen«.

Stormflod har med sine uberegnelige kræfter påvirket livet stærkt i tidernes løb på Fanø, og ikke mindst i Sønderho. Den højeste stormflodskatastrofe, som man kender til, ske­te 11. oktober 1634. Stormfloden blev den gang målt på Ribe Skibbro til 6 m og 10 cm over daglig vande. I domkir­ken står et mærke, der viser, at vandet her steg til 6 m. og 16 cm. Desværre findes der kun få beretninger om denne forfærdelige katastrofe og slet ingen målinger fra Fanø og Sønderho, så derfor kan denne højde ikke vises på søjlen. 

Set ovenfra viser søjlen følgende stormflodskatastrofer:

 

1835 og 1839                   højde 5.33. I 1839 forsvandt et gammelt hus, der lå, hvor Nanas Stue nu ligger. 

1981                                   højde 4.51, vel nok den stormflod, som mange endnu husker. Sønderhoningerne reddede Sønderho ved en overordentlig energisk indsats, hvor­ved de forhøjede digerne i takt med havets stigning. 

1852                                   højde 4.41. Stormfloden ødelagde stendiget fra 1847 og beskadigede flere huse svært. 

1990                                   højde 4.10. 

1928                                   højde 4.00. Der findes stadig beboere, der kan huske at man sejlede mellem husene i Østerland. Norddiget anlægges. 

1909                                   højde 3.91. Herefter blev diget mod øst anlagt -færdigt 1913.

1881                                   højde 3.22. Klitterne mellem havnen og Sønderho for svandt i stormfloden.


stormflodssoejle-soenderho


PICT0001 b 01-(38)


Se billede med de forskellige højder for stormfloderme  readmore


Efter stormfloden 1981 blev digerne forhøjet til kote 5.50 og forlænget, således som man kan se dem i dag. 

Stormflodsudvalget har bestået af 7 personer, nemlig : 1 arkitekt, der har stået for tegning og researcharbejdet, 3 håndværkere, der har fremstillet selve søjlen, som er lavet af Sønderho-mahogni!, og 3 personer, der har stået for det administrative, herunder alle indsamlinger.

Til dækning af omkostningerne, som er ganske betydelige, har udvalget søgt hjælp hos mange sponsorer, som har stil­let sig meget velvillige, og som har været til stor opmun­tring. Alle omkostninger i forbindelse med møder, udsen­delser, studieudflugter etc. har udvalget afholdt for egen regning.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles