Mitfanoe
Orgler i Sønderho kirke

Orgel

Sønderho kirke fik sit første orgel i 1904, på initiativ af købmand P. Sonnichsen. Det kostede kr. 2000, som blev fremskaffet dels ved frivillige bidrag og dels ved lån.

Orgelet var bygget af Ringkøbing Orgelbyggeri v. Johannes P. Andresen og indeholdt seks stemmer, et manual og anhangspedal.

De seks stemmer var: Bordun 16”, Principal 8”, Gedakt 8”, Salicional 8”, Oktav 4” og Salicional 4”.

I 1940 blev der udvidet og ombygget og udvidet til 11 stemmer af Th. Frobenius & Co. i Kgs. Lyngby. Ombygningen blev betalt gennem frivillige gaver af bl.a. skibsreder Ivar Lauritzen.

Ved samme anledning blev bælgtræderen gennem næsten 20 år, skomager H. Mejnertz afskediget, idet orgelet også blev forsynet med elektrisk bælg.

Piberne var grupperet i 3 felter.

Orgelet var egetræsåret med forgyldt facade i nygotisk stil og placeret på en forhøjning i kirkens vestside.


orgel2

Orgelet fra 1904 med samtidig facade. 


Orgelet var efterhånden blevet slidt, og blev sat op på loftet.

Det nye orgel blev bygget af Bruno Christensen & Sønner i Terkelsbøl i 2006. Arkitekt var Lehns Petersens Tegnestue i Odense.

Orgelet er på 16 stemmer, fordelt på to manualer og pedal.

Det har mekanisk tastatur og registratur samt kilebælg.

Orgelet var budgetteret til at koste 2,5 millioner kr. hvorfor der blev oprettet en orgelfond. Denne modtog store beløb af bl.a. A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond, Claus Sørensens fond samt Alice og Tage Sørensens fond.


disposition

Det nye orgels disposition. 


På billedet herunder vises orgelets placering på vestvæggen set indefra kirken.


snit

Tegning over orgelets placering. 


udsnit

Planudsnit over orgelets opbygning.


nytorgel

Orgelet set fra organistens side. 


orgel

Udsnit af det nye orgel. 


Orgelet har to manualer, dvs. to rækker tangenter:


manual

Det nye orgel har to manualer. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles