Mitfanoe
Sønderho havn - del 3

 

Stormflod

30. august 1923

I Sønderho gik vandet ind i tofterne til nord i byen og mange brønde fyldtes med saltvand. Stendiget der skærmer byen mod øst, fik et stort hul af det mægtige bølgeslag.

 

B00145 008 havn

 

soenderho-havn

 

Maleriet er udført af Sønderhomaleren Heinrich Dohm i 1924.Et stemningsfuldt syn med de to everter i vinterhi i Sønderho ”havn”. Ifølge Den danske Lods henregnedes Sønderho til vinterhavn i 5. klasse. Hertil krævedes, at der i havnen var mindst fem fod vand, og at skibe kunne oplægges der uden risiko for ødelæggelse af storm og is.

Stormfloden 1928

 

Vestkysten hærgedes lørdag den 24. november af en stormflod, der kunne stå mål med den store flod i 1909.

Fredag aften ved vejrberetningens udsendelse kl. 19 blev der i radioen stærkt understreget, at der var et voldsomt uvejr i vente. Lør­dag morgen ved 8-tiden var vandet al­lerede på højde med floden i 1923, og da stormfloden ved 10 - 11 tiden nåede sit højdepunkt, gav den som sagt ikke 1909 floden noget efter.  

Fanø Ugeblad gav den 1. december følgende beretning om stormfloden:

Fra Sønderho kommer også meldinger om stormflodens meriter. Det store sødige, der beskærmer byens østside, holdt godt, og her kunne vandet ikke komme ind. Derimod trængte det ind til nord i byen. Fra flere ejendomme måtte folk flytte ud og tage husdyrene  med sig. Mange brønde er fyldt med saltvand, hvorved vandet ikke i de første måneder er anvendelig til at drikke. Helt ind i byens midte trængte vandet, da det var på sit højeste, det gik således ind i Brugsforeningens  bygning  (forhen det gamle Missionshus), der er beliggende ved siden af Kromanns Fabriker. Fra havnen bortdrev enkelte småbåde og en større motorbåd, tilhørende matros J. A. Thom­sen.    „Børsen" var naturligvis helt under vand, og omme på ”Hønen"  åd  havet sig godt ind i de store klitter.   Et af de huse, der blev  værst  medtaget,   er nok bilejer N. H. Hansens ejendom, her stod nemlig vandet inde i stuerne i højde med vindueskarmens underkant. Et svin, der i sin forflippelse var kommet ud i de salte vover inde i byen, og hverken vid­ste ud eller ind, blev bragt på det tørre af en behjertet redningsmand.  Fuglekøjerne blev dammene fyldt, og vandet gik ind i huset i den sydligste køje, hvor det stod mindst 1 ½ alens højde.

 

 

Soenderho

 

Nyt dige i Sønderho

 

I Sønderho påbegyndte arbejdet i maj 1930 med det nye havdige, der blev opført nord for Sønderho, der skal værne byen ved stormflod. Der arbejder en ca. 10 mand på diget og 5 hestekøretøjer bringer sand fra klitterne ved strandvejen, hvor terrænet samtidig planeres og udnyttes til udvidelse af strandoplagspladsen.

 

 

B00135 043

 

Norddiget anlægges

 

Heinrich-Dohm---Laegtere,-Soe

Heinrich Dohm - Lægtere, Sønderho havn 1936

 

B00145 011 havn-1938

Sønderho havn 1938

 

B00145 012 havn

 

B00145 013 havn

 

B00092 026 Soenderho-havn

 

 

Trindelen uddybes.

 

Sejløbet ind til Sønderho - den såkaldte ”Trindel” -  blev i juni 1943 efter en vedtagelse i sognerådet uddybet. 8 mand var i den anledning kommet i arbejde, men da uddybningen kun kan finde sted paa lavvande, har arbejdet jo sine vanskeligheder.

Det drejer sig om en strækning paa 600 m af løbet. I en bredde af 3 m skal der uddybes således, at man paa højvande mindst kan regne med en meter vand i sejlrenden.

Årsagen til denne forbedring af sejl forholdene til Sønderho er, at man i år agter at føre vinterens forbrug at tørv ad søvejen til Sønderho, som man gjorde det i gammel tid. Vagertilsynsferende, Hans Pedersen, har endnu sin lægter liggende i Sønderho Havn, og denne båd er det, der atter skal i farten.

 

 

B00145 002 havn

 

B00146 045

 

Kæben fra den strandede hval på Peter Meyers sand blev i 1950 indbragt til Sønderho havn og opsat på Børsen som turistattraktion.

 

 

 

15.01.1966 

Nu er såvel motorredningsbåden som alle de mange mindre fartøjer, der hører hjemme i Sønderho, for længst trukket på land, og end ikke strandjægernes og ormegravernes småjoller er i funktion for tiden. Men allerede inden jul kom skipper Knud Hansen, Mandø, sejlende i havn med sit skib og indtog den plads, hvor Peter Buhls ”Knudedyb” tidligere lå til ankers, og her vil fartøjet formentlig blive liggende i længere tid. Som bekendt er Knud Hans en ansat ved vagervæsenet og har i denne stilling afløst fhv, skipper Hans Pedersen, Sønderho. I sin tid havde Hans Pedersen 22 bøjer (tønder) og desuden et større antal koste ("prikkere") at føre tilsyn med. Nu er der tale om et mindre område med kun 6 bøjer at tilse, og kostene, som under vintervejret længe før jul blev ført bort med isen, vil først til foråret blive erstattet med nye.

 

 

SoeNDERHOhavnluftfoto

Sønderho havn 1976

 

B00092 016 Soenderho-havn

Besøg fra Ribe

 

 

Billedkavalkade over sejlløbet i 1988 og 2007:

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles