Mitfanoe
Trafik i Sønderho havn

Trafik i Sønderho havn

I tidsrummet 1858-1910 registrerede told­embedsmænd al udgående trafik i Sønderhos toldjournal, og den giver os et indblik i lokalfarten. Det gælder ikke alene den nær­trafik, som bestod mellem Sønderho og fastlandet, men også den større Nord- og Østersøfart. Skibenes størrelse, type og destination blev ført til protokols. .

Der er de vinteroplagte fartøjer, der­næst de, hvis egentlige mål var Ribe, og som i forbindelse med anløbet skulle registreres i Sønderho. Der var også fartøjer, der forsynede Sønderho med forbrugsvarer og skibstømmer fra skovene på fastlandet. Dertil kom fartøjer, der gik til fastlandet med transitvarer fra udlandet, men også de mindre dæksbåde og fiskekvaser, som af og til i årenes løb tog på fiskeri. Sidst men ikke mindst var der alle nybygningerne, der herfra gik ud på den første rejse i global fart og aldrig mere anløb Fanø.


evert-der-losser

Evert der losserDe mest dominerende skibstyper i anløbe­ne var everter, jagter, galeaser og skonner­ter. Af disse var galeasen den hyppigste gæst. I hele perioden undtagen de sidste 5 år fra 1888-92 er de langt talrigest. Efter 1888 falder deres anløb fra 26 til 6 over 5 år. Til sammenligning havde der i perio­den 1864-69 været 104 anløb af denne skibstype som vinteroplægning, besøg og vareforsyning.

Næstefter galeaserne var skonnerterne de hyppigst forekommende gæster i Sønderho, dernæst jagter og sidst everterne. Sids­nævnte dukkede lidt oftere op i de sidste 5 år af perioden.


P329

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles