Mitfanoe
Kirkens opretstående gravminder

Kirkens opretstående gravminder

1. Gravsten fra 1804 over skipper Hans Jessen. På stenen står:

Hans I(essen) Skipper, *24. okt. 1752, kom i ægteskab med Zidsel Lars Datter 8. jan. 1778, død d. 4. sept. 1804, 52 år. Gudelig indskrift (Åb. 7, 14). Peder N. Gamelbye, *28. sept. 1758, kom i ægteskab med Zidsel Larsdatter 1. marts 1805. Hun var *15. juli 1757, 12. nov. 1822, han død 21. juli 1846. Gravvers.

Monumentet af grå kalksten er udformet som en ca. 80 cm bred stele, anvendt på begge sider og med en samlet højde på 194 cm, hvoraf de 76 cm under jorden. Det ejendommelige grav­minde er udført af Jens Jensen Sonnichsen, hvis navnetræk det formodentlig er, man kan læse efter bagsidens gravvers.

Forsiden med den ældste indskrift er hvælvet, mens bagsiden er flad. Stenens sider krummer i lang­strakte konveks-konkave kurver over en rektan­gulær base. Overkanten er nærmest en kurvehanksbue.

Stenen har tidligere stået nord for kirken, men blev i 1988 flyttet til sin nuværende placering inde i kirkens nordvestlige side.11

Gravsten fra 1804 over skipper Hans Jessen2. Dobbeltsidet gravmonument fra 1813 over branddirektør Jens Sonnichsen og Mette Jesdatter, udført af Frands Bastiansen fra Tjære­borg.

På den ene side står:

Her neden for
hviler de jordiske Deele
af den
ædle og hæderværdige Mand
Branddirecteur
JENS SONNICHSEN
Født 1748 d. 23de December
Kom 1776 d. 15. Januari i Ægteskab
med
METTE JESDATTER
Blev Fader til 9 Sønner 2 Døttre.
Var i 19 Aar Skipper
Blev 1792 Toldfuldmægtig
Beskikket 1798 til Sognefoged
Ansat til Kirkeværger
Udvalgt til Bogholder
ved Quarantaine-Commissionen.
Udi disse og flere Embeder
udmærkede sig hans Virkelyst.
Sin Gud, Konge og Fædreland tro
levede han uden Glimmer 62 Aar
Døde som sand Kristen
1810 den 16de Februari
elsket af alle som Yndedyd.
Han Ære, Hæder og Fred!!!På den anden side står:Her
neden for
hviler Støvet
af
den hæderlige
Danne Quinde
METTE JES DATTER
Født 1754 den 21. Juni
Kom udi Ægteskab
1776 den 8de Januari
med
Branddirecteur
JENS JENSEN SONNICHSEN
Blev Moder til elleve Børn.
Af disse 9 Sønner, hvoriblandt
1 Par Tvillinger, og 2 Døttre,
Kom udi Enke-Standen
1810 den 16. Februari.
Døde.
18 den

Dette Minde er af sønligst Kierlighed disse Fædre
helliget og bekosted
opført af den salig
Afdødes efterladtes Sønner
1813 den 16. Juni.
Stenen er af grå kalksten og måler 98,5*60,5 cm, og den er udformet som en rektangulær stele. Stenhuggeren var Frands Bastiansen, hvis signatur oprindeligt kunne læses på hustruens side.

Udsmykningen bærer da også Tjæreborg­stenhuggerens karakteristiske præg i detaljerne. Ægtemandens side er udformet som en bogrulle med indskriften, hvorover to korslagte overflø­dighedshorn, fyldt med blomster og sammen­holdt af en laurbærkrans. På hustruens side er indskriften anført i en laurbæromkranset høj­oval, der udfylder det meste af fladen og for­oven er fæstnet i en lille ring. I hjørnerne ses Frands Bastiansens karakteristiske bladornament og de lige så typiske blomsterranker.

Udsmykningen bærer da også Tjæreborg­stenhuggerens karakteristiske præg i detaljerne. Ægtemandens side er udformet som en bogrulle med indskriften, hvorover to korslagte overflø­dighedshorn, fyldt med blomster og sammen­holdt af en laurbærkrans. På hustruens side er indskriften anført i en laurbæromkranset høj­oval, der udfylder det meste af fladen og for­oven er fæstnet i en lille ring. I hjørnerne ses Frands Bastiansens karakteristiske viltre blador-nament"'4 og de lige så typiske blomsterranker.

Det dobbeltsidigt anvendte monument har kun en enkelt parallel blandt Frands Bastiansens kendte værker, nemlig hans eget og hustruens monument i Tjæreborg fra 1810. Der tilhører overflødighedshornene også herresiden, mens kransovalen og bladorna­menterne er forbeholdt hustruen.

Kirkegårdsmonumentet stod oprindeligt på kirkegården sammen med faderens og bedsteforældrenes sten, men nu er det opstillet i kirken sammen med de øvrige gravmonumenter, der finder der.22

Dobbelt-monument over J. J. Sonnichsen og Mette Jesdatter. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles