Mitfanoe
Kilder
Kilder:

N. M. Kromann: Fanøs Historie, bind 3.

Olaf Lassen: "Badestedet Fanø igennem 50 år".

Per Olaf Lassen: "Badestedet Fanø et strejftog gennem 50 år 1946-1996".

Nordstjernen, Illustreret Ugeblad, nr. 41. søndag den 8. juli 1894, p 452.:

Nutiden i Billeder og Text, nr. 238, 10. april 1881, p351:

Tiden, Ugeblad for Politik og folkelig oplysning. Udgivet af J. C. Christensen, nr. 14, fredag den 5. juli 1912. 3. årg. Af Holger PouIsen, Nordby, Fanø.

Verden og Vi, nr. 34, 23. august, 2. årg. 1912:

Nordstjernen nr. 24 Søndagen den 17. marts 1895:

Tidens Strøm, ugeblad for land og by. Nr 48. 28. august 1891 , årg 7.

Andreas Sørensen: Ved det yderste hav

Benedicte Mahler: Badegæster i Sønderho 1908-1929

Esbjerg-Fanø-Hjerting Turistforening 1922 - 1982, Verner Bruhn

Fanø - bebyggelse og landskaber

Søndagsbladet 1898: J. Gr. Pinholt: En udflugt til Fanøbadet

Erik Nørgaard: Da bedstemor gik i vandet - træk af badelivets historie, 1987.

Danske fotografier - før og nu. 2000, Kunstforlaget

Fanø, Esbjerg og Ribe, illustrerede rejsebøger nr. 18, København, H. Hagerups forlag, 1906.

Esbjerg og Fanø, turistfører, udgivet af Esbjerg-Fanø Turistforening, 1925, redigeret af Knud Rèe

Turistkort Fanø, Romax Kartografi, 1948

Fanø Golf Links 100 år, Et festskrift til Fanø Golf Links 1901 - 2001. Udgivet af Fanø Vesterhavsbad A/S 2001.

Den jyske historiker: Kyst, vand og borgerstand, nr. 65, 1993. Artikel af John. T. Lauridsen.

Den jyske historiker, nr. 65: Kyst, vand og borgerstand, 1993

Falkman, A.: Danmarks far west : en rejse fra Ringkøbing Fjord til Fanø og nybyggerbyen Esbjerg 1879
1967. s 81, 86f.

Politikens Sommervejviser 1928 : Omfattende samtlige betydende Badehoteller og Badepensioner i Danmark :Indledende Tekster af "Tres" : Udg. af Politikens Turistbureau, 1928

Jubilæumsaarbog 1938, Rostock, Xenius, Turistforeningen for Danmark, 1938. side 75-80

Jensen, Andr. K., Esbjerg og Fanø, 1991. LYDBOG

Jensen, Andr. K., Esbjerg by og Fanø, 1916

Tilskueren : Maanedsskrift for Litteratur, Kunst, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer, 1884-1939. Forfatter: Holger Drachmann. Titel: Fanø, o Fanø. Side 505-521

Brandes, Georg: Samlede Skrifter, 1899-1910. 15. Bind: Skikkelser og Tanker, 1. Bind, 1905

Mark og montre : årbog for Ribe Amts museer, Ribe Amts Museumsråd, 1965-. ÅRBOG. 1989, Side: 76-80
Forfatter: Peter Dragsbo. Titel: Ved Fanø Nordsøstrand

Arv og eje, Dansk Kulturhistorisk Museumsforening. 1956-1989. ÅRBOG. 1985, Charlotte Bøgh: Badehoteller - borgerskabets borge. Side 149-198

Fra Øst til Vest : paa Besøg i en Del jydske Købstæder, Stations- og Landsbyer mellem Fredericia, Esbjerg og Fanø : Historie, Handel, Haandværk, Industri, Transport. 1953

Historien om Fanø Motorløbene 1919 – 1924, Jan Clausen Nielsen, Jørgen Lind og Brian Barrett, 1996

Et internationalt badested. ”Fanø Nordsøbad” mellem dansk og tysk 1890 – 1904. John T. Lauridsen

Fanø Ugeblad

Vestkysten

Dokumentarfilm:

Før gæsterne kommer
20 min. Danmark, 1986 / Instruktion: Jon Bang Carlsen
To damer på et badehotel på Fanø forbereder sig på sæsonen. Pauserne er lige så talende som samtalerne. Det gamle badehotel med dets ejer og ansatte er fuld af stemning og historier fra dengang.

Sognearkiverne i Nordby og Sønderho

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles