Mitfanoe
Fanø Bad 1900 - 1909 - del 7

Direktør Olaf Lassen

P20 WEB


Direktør Olaf Lassen, født i Skanderborg 13. oktober 1879, kom til Fanø den 23. april 1901 som ganske ung mand. Han tiltrådte da en stilling som kontorist på aktieselskabet Fanø Nordsøbads kontor. Han fik således sine læreår i dette selskabs tjeneste i de vanskelige og til tider dramatiske år, da tysk og dansk kapital „kæmpede" om magten i selskabet, en ”kamp” som endte med, at selskabet overgik til danske hænder, og under den nye ledelse avancerede direktør Lassen til selskabets øverste leder, en stilling, som han, eftersom årene gik, udøvede med næsten diktatorisk myndighed. Med fast og myndig hånd førte han badet frem gennem de skiftende tider mod målet: en eksklusiv og velordnet badeby – et sted hvor det vrimlende liv og den rivende udvikling blev holdt i ave, så man her slap for synet af skæmmende og sammenrodet bebyggelse. Samtidig byggede direktør Lassen Fanø Bad fra den gamle nu nedlagte keglebane over tennisbanerne og den store særprægede golfbane til den ny babygolfbane – alt sammen ting, der har været medvirkende til at skabe Badets ry. Det var et bysamfund, direktør Lassen stod som leder af, en by med mange huse, store hoteller, egne gader og veje, postkontor, flyveplads og meget mere, og han elskede dette område. Her har han lagt sin manddomsgerning, og her har han virkelig udrettet noget værdifuldt, en gerning som på mange måder har båret frugt, ikke blot for ham selv, men også for en stor del af byens befolkning, i første række byens handel og håndværk. 

Lassen er sikkert den bedst kendte mand på Fanø, både herhjemme og i udlandet. Denne mand som med sin let ludende og slentrende gang og et tilsyneladende tillukket væsen, blev Fanøs største arbejdsgiver. Knap og afmålt kan han være, men har man først lært ham at kende, ser man ham, som han virkelig er: Et hjertensgodt menneske, der er trofast mod dem, som han har fået tillid til. Han må betragtes som Fanø Vesterhavsbads grand old man. Den unge mand, som i 1901 kom til Fanøbad, tabte på mere end een måde sit hjerte herovre. Fanøbad blev ikke alene hans levebrød, det blev tillige en så stor del af ham selv, at det var meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at skille de to - personen og selskabet - ud fra hinanden.

Direktør Lassen ledede selskabet gennem en stor og rig tid, selvom to verdenskrige hæmmede udviklingen for en tid, og navnlig den sidste krig satte sine mærker på Badet - mærker, som det tog lang tid at overvinde. Gennem årene har Badet også på nogen måde skiftet karakter. Fra at være det meget fornemme badested blev det efterhånden et sted på et mere jævnt plan, hvor der er plads både for gæsten med de mange penge og for den jævne gæst. Lassen var med til at gøre Fanø Bad kendt i store dele af Europa, blandt andet ved at gøre Badet til et kendt golfsted.Direktør Lassen vogtede gennem de mange år over Fanøbad og dets renommé, og har her virket meget forudseende. Hans har æren for, at byggeriet derude er holdt på et så sobert plan, at der ikke behøvedes indgreb fra anden side for at holde det skæmmende byggeri borte fra badets område. Fanø Bad var i det hele taget mønsterværdig som badeby på mange punkter og i særlig grad på de sanitære områder. Men Lassen så også, hvorledes det gik tilbage for badet. Men det skal dog samtidig siges, at den del af badet, som direktøren havde afgørende indflydelse på, har ført standarden videre. Her tænkes navnlig på den linie, som er bevaret med hensyn til byggeriet derude, hvor man har hævdet sig på en god måde ved at kræve sommerboligerne opført på en sådan måde, at naturen ikke blev ødelagt. Et andet område er opbygningen af golfbanen, hvor der hvert år har været fremskridt at spore. Den årlige golfturnering, som er med til at skabe Fanø Bads ry rundt om i verden, trækker et stadig større antal deltagere til, og det glædelige ved dette er, at der kommer flere og flere unge deltagere i det ædle golfspil.

Direktør Lassen var en god mand for næringslivet i Nordby. Han gjorde gennem årene alt, hvad der stod i hans magt for at Nordbys håndværkere og forretningsfolk fik så meget arbejde og så mange leverancer til badet, som det var muligt at placere hos dem. Direktør Lassen var Fanøs største arbejdsgiver, og det er meget store summer, der gennem ham og hans virke er tilflydt Fanøs næringsliv.

Direktør Lassen var sikkert Fanøs mest kendte mand - en markant skikkelse i vort lands turistliv. Han havde mange bekendte; men sikkert kun få egentlige venner, han havde ikkDirektør Olaf Lassen

Direktør Olaf Lassen, født i Skanderborg 13. oktober 1879, kom til Fanø den 23. april 1901 som ganske ung mand. Han tiltrådte da en stilling som kontorist på aktieselskabet Fanø Nordsøbads kontor. Han fik således sine læreår i dette selskabs tjeneste i de vanskelige og til tider dramatiske år, da tysk og dansk kapital „kæmpede" om magten i selskabet, en ”kamp” som endte med, at selskabet overgik til danske hænder, og under den nye ledelse avancerede direktør Lassen til selskabets øverste leder, en stilling, som han, eftersom årene gik, udøvede med næsten diktatorisk myndighed. Med fast og myndig hånd førte han badet frem gennem de skiftende tider mod målet: en eksklusiv og velordnet badeby – et sted hvor det vrimlende liv og den rivende udvikling blev holdt i ave, så man her slap for synet af skæmmende og sammenrodet bebyggelse. Samtidig byggede direktør Lassen Fanø Bad fra den gamle nu nedlagte keglebane over tennisbanerne og den store særprægede golfbane til den ny babygolfbane – alt sammen ting, der har været medvirkende til at skabe Badets ry. Det var et bysamfund, direktør Lassen stod som leder af, en by med mange huse, store hoteller, egne gader og veje, postkontor, flyveplads og meget mere, og han elskede dette område. Her har han lagt sin manddomsgerning, og her har han virkelig udrettet noget værdifuldt, en gerning som på mange måder har båret frugt, ikke blot for ham selv, men også for en stor del af byens befolkning, i første række byens handel og håndværk. 

Lassen er sikkert den bedst kendte mand på Fanø, både herhjemme og i udlandet. Denne mand som med sin let ludende og slentrende gang og et tilsyneladende tillukket væsen, blev Fanøs største arbejdsgiver. Knap og afmålt kan han være, men har man først lært ham at kende, ser man ham, som han virkelig er: Et hjertensgodt menneske, der er trofast mod dem, som han har fået tillid til. Han må betragtes som Fanø Vesterhavsbads grand old man. Den unge mand, som i 1901 kom til Fanøbad, tabte på mere end een måde sit hjerte herovre. Fanøbad blev ikke alene hans levebrød, det blev tillige en så stor del af ham selv, at det var meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at skille de to - personen og selskabet - ud fra hinanden.

Direktør Lassen ledede selskabet gennem en stor og rig tid, selvom to verdenskrige hæmmede udviklingen for en tid, og navnlig den sidste krig satte sine mærker på Badet - mærker, som det tog lang tid at overvinde. Gennem årene har Badet også på nogen måde skiftet karakter. Fra at være det meget fornemme badested blev det efterhånden et sted på et mere jævnt plan, hvor der er plads både for gæsten med de mange penge og for den jævne gæst. Lassen var med til at gøre Fanø Bad kendt i store dele af Europa, blandt andet ved at gøre Badet til et kendt golfsted.Direktør Lassen vogtede gennem de mange år over Fanøbad og dets renommé, og har her virket meget forudseende. Hans har æren for, at byggeriet derude er holdt på et så sobert plan, at der ikke behøvedes indgreb fra anden side for at holde det skæmmende byggeri borte fra badets område. Fanø Bad var i det hele taget mønsterværdig som badeby på mange punkter og i særlig grad på de sanitære områder. Men Lassen så også, hvorledes det gik tilbage for badet. Men det skal dog samtidig siges, at den del af badet, som direktøren havde afgørende indflydelse på, har ført standarden videre. Her tænkes navnlig på den linie, som er bevaret med hensyn til byggeriet derude, hvor man har hævdet sig på en god måde ved at kræve sommerboligerne opført på en sådan måde, at naturen ikke blev ødelagt. Et andet område er opbygningen af golfbanen, hvor der hvert år har været fremskridt at spore. Den årlige golfturnering, som er med til at skabe Fanø Bads ry rundt om i verden, trækker et stadig større antal deltagere til, og det glædelige ved dette er, at der kommer flere og flere unge deltagere i det ædle golfspil.

Direktør Lassen var en god mand for næringslivet i Nordby. Han gjorde gennem årene alt, hvad der stod i hans magt for at Nordbys håndværkere og forretningsfolk fik så meget arbejde og så mange leverancer til badet, som det var muligt at placere hos dem. Direktør Lassen var Fanøs største arbejdsgiver, og det er meget store summer, der gennem ham og hans virke er tilflydt Fanøs næringsliv.

Direktør Lassen var sikkert Fanøs mest kendte mand - en markant skikkelse i vort lands turistliv. Han havde mange bekendte; men sikkert kun få egentlige venner, han havde ikke let ved at slutte sig til andre mennesker og brød sig tilsyneladende heller ikke om det - han var en ener! Med et retlinet væsen og med stor hjælpsomhed!

Også på andre måder var dir. Lassen med i Fanøs liv. Han var en tid med i skolekommissionen og var medstifter af Nordby sygeplejeforening.

I 1955 udsendte dir. Lassen sin bog ”Badestedet Fanø igennem 50 år”. Denne bog, gav et levende og interessant billede af Fanø Vesterhavsbad.

I al stilfærdighed er der i aktieselskabet Fanø Vesterhavsbads ledelse sket et generationsskifte, idet selskabets administrerende direktør, Olaf Lassen, 75 år, den 1. januar 1955 er fratrådt sin stilling og har overgivet ledelsen til sin søn, direktør Per Olaf Lassen.

e let ved at slutte sig til andre mennesker og brød sig tilsyneladende heller ikke om det - han var en ener! Med et retlinet væsen og med stor hjælpsomhed!

Også på andre måder var dir. Lassen med i Fanøs liv. Han var en tid med i skolekommissionen og var medstifter af Nordby sygeplejeforening.

I 1955 udsendte dir. Lassen sin bog ”Badestedet Fanø igennem 50 år”. Denne bog, gav et levende og interessant billede af Fanø Vesterhavsbad.

I al stilfærdighed er der i aktieselskabet Fanø Vesterhavsbads ledelse sket et generationsskifte, idet selskabets administrerende direktør, Olaf Lassen, 75 år, den 1. januar 1955 er fratrådt sin stilling og har overgivet ledelsen til sin søn, direktør Per Olaf Lassen.Radiointerview

Radiointerview med direktør Olaf Lassen, optaget sidst i 50’erne og med mange sjove erindringer fra livet ved Fanø Bad.

Optagelsen varer 1 time og 53 minutter og er ikke i allerbedste kvalitet, men bedrer sig et stykke inde i indspilningen.


users    Interview 


Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles