Mitfanoe
Ride- og flyvestævne

Ridestævne ved Fanø Bad i august 1918.

ridestaevne-10081918-3


B77      B79P7A WEB


Ridestævne på nuværende 16. fairwayRidestævnet var arrangeret af ritmester Jessen og premierløjtnant Frigaard og var en stor sportsbegivenhed. Der var anmeldt 45 officerer, 15 civile herrer, 11 damer og tre børn med 91 heste til at deltage i konkurrencen.

Man skelnede mellem jagtløbene – hvor der var tilknyttet en totalisator – og springkonkurrencerne samt sløjferidning. De første foregik på stranden og over forskellige distancer, fra 3.000 til 5.000 m, efter hestenes kvalifikationer. Det var en kombineret udholdenheds- og hurtighedsprøve.

Ved springkonkurrencerne gjaldt en indviklet pointberegning, og disse foregik ved banerne ved Badevejen mellem klitterne.

Fanø Ugeblad beskriver i en artikel den 30. august 1919, hvordan turiststrømmen på en enkelt dag var helt overvældende:

"Turiststrømmen til Fanø har aldrig været så stor som denne sommer. Der har været søn- og helligdage, hvor flere tusinde mennesker er ført til og fra Fanø, men i søndags kulminerede det. Vore færgefartøjer gik næsten uafbrudt, stuvende fulde af mennesker, som ikke alene var fra Esbjerg, men fra alle andre steder i omegnen. Men så mange mennesker er vi endnu ikke belavede på at modtage på Fanø, og forholdene var derfor også alt andet end tilfredsstillende for de tilrejsende. Vore biler og vogne var i uafbrudt aktivitet og kunne dog ikke tilfredsstille efterspørgslen. De kørte til tider med det dobbelte antal passagerer end normalt, og så var der endda formelig kamp for at få en plads.Særlig utilfredsstillende var forholdene, da vore gæster hen mod aften skulle tilbage. Da 7-båden kom - heldigvis med få passagerer - stod der på den afspærrede bro så mange rejsende, at passagererne ikke kunne komme frem, de måtte klatre over rækværket ud mod vandet, balancerende langs dette et langt stykke klar af sværmen og så igen klatre ind på gaden. Det gik godt, men kunne endelig også være gået galt. Da båden omsider var klar til at tage mod passagerer, stormede de denne uden politiet, som var stationeret på broen, kunne holde dem tilbage. Et øjeblik og båden var fyldt til trængsel, men det var ikke mulig at standse tilstrømningen.

Men hvor var det uhyggeligt for de sidste passagerer. Da postbåden skulle gå kl. 8 3/4 stod broen fuld af frysende mennesker, og regnen strømmede ned, mens båden som de ventede på, sad på grund længere ude. Nogle fik fat i et par kuttere, men også de gik på grund, og først senere kom de flot og fik lasten fragtet over.

Årsagen til hele kalamiteten var den lave vandstand. Der blev befordret ca. 8.000 mennesker mellem Esbjerg og Nordby, det største antal vort færgeri endnu har færget over på en enkelt dag. Men forrige søndag til ridestævnet var der næsten ligeså mange fremmede, og da gik alt fortrinligt, men da kunne alt vor materiel også benyttes. Ikke således i søndags. Da folk skulle hjem, var det lavvande. Skruebåden måtte indstilles mellem kl. 6 og 9. dertil kom, at et par af kutterne satte sig så uheldig på grund, at den ene en tid lang hindrede sejladsen for hjulbåden.

Farvandet må i en ikke fjern fremtid blive opmudret, og når det sker, og vi tilmed forhåbentlig får den tidligere omtalte større motorbåd, vil en sådan katastrofe ikke mre kunne indtræffe

.B5090 faergedamperen-Nordby

Flyvestævne, 24. maj 1919, Fanø Ugeblad.

Flyvestævnet på Fanø

Søndag den 1. juni 1919 og følgende dage vil der blive afholdt et interessant flyvestævne på Fanø strand syd for hotellerne. Der vil fra København ankomme to flyvemaskiner, den ene en 2-sædet maskine, der forbliver her nogle dage, den anden en 4-sædet maskine, som vil afgå fra København søndag morgen med passagerer og ventes at være på Fanø op ad formiddagen. Sidstnævnte maskine vil atter afgå til København søndag aften med passagerer.

flyver


Det vil blive foretaget passagerflyvninger fra Fanø strand over Fanø og Esbjerg med omegn.

Turen fra København til Fanø og omvendt vil koster 350,- kr., og her kan endu fås enkelte pladser ved henvendelse til hr. Harald Prip, Esbjerg. De almindelige lokale ture koster 50 og 100 kr., efter turens længde.

Under flyvningerne vil stranden på Fanø blive afspærret og kun tilgængelig mod entre.

Samtidig med flyvestævnet bliver der på Kurhotellet foranstaltet en billedudstilling, den samme, som var udstillet i Tivoli under flyverudstillingen i København for kort tid siden.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles