Mitfanoe
Fanø Bad 1910 - 1919 - del 3

Fanø Vesterhavsbads jubilæum. 

4. august 1917. Fanø Ugeblad.

Tiderne forandrer sig hurtigt! Hvem erindrer ikke, endog ganske tydeligt, hin på så store begivenheder mindeværdige lørdag den 1. august 1914, da verdenskrigen stod foran sit udbrud, og de fleste af badegæsterne på stranden kom kørende ned til færgen for at forlade vor lille idylliske ø, alle vogne var i brug, og det ene store læs af kufferter kom svingende ned til færgen efter det andet. Man måtte uvilkårligt spærge sig selv, om vort Bad kunne tåle en sådan åreladning; og det viste sig snart, at det kunne det ikke. Ved verdenskrigens udbrud forlod næsten alle gæsterne øen. Hotellerne og pensionaterne kunne i løbet af ganske kort tid lukke dørene og sætte skodder for vinduerne; thi alle gæster, både udlændinge og de fra vort eget land, skyndte sig hjem til deres respektive hjemsted; ingen kunne vide, havd dagen i morgen ville bringe.

Nu er der gået tre år siden da. Stadig væk hersker der krig i Europa. Ikke destomindre står vore hoteller og villaer nu så fulde som sjælden før; og inde i Nordby er alle stuer og lejligheder udlejet; og man har haft store vanskeligheder ved at få plads; thi alt er jo så godt som optaget. Sligt skulle man ikke have troet for tre år siden, da tænkte man ikke, at der ville blive noget ved Badet, inden krigen havde fundet sin afslutning.

Og mens vores lille ø er fuldt optaget af badegæster, har Fanø Vesterhavsbad holdt 25 års jubilæum. Lørdag den 28. juli. Det blev en stor dag for Badet i mere en en henseende; og de, der var med til at overvære festlighederne, vil ikke glemme de indtryk de fik denne dag, lige med det samme. På stranden var alle hoteller og villaer dekoreret og pyntet med vimpler og flag. Ja, det var et smukt syn at se på de kønne facader, og man måtte beundre den opfindsomhed, der var lagt for dagen i anledning af jubilæet. Navnlig tog Kurhotellet sig overordentlig festlig ud. På det ene tårn stod malet årstallet 1892, på det andet 1917. fra flagstangen foran hang der en mængde signalflag, der så var fastgjort nede ved jorden. Det var tydeligt at se, at der var noget på færde; thi det er længe siden, at man har set så mange kønne flagdekorationer samlet på et sted, som man fik at se ved at aflægge Badet et besøg i lørdags.

Mærkværdigt var det, at ikke mange flere af beboerne i Nordby havde hejst flag; thi sådan en dag burde dog ikke gå upåagtet hen; og vi bør nok være enige om, at Badet har spillet og stadigvæk spiller en ikke så ganske lille rolle for mange mennesker i Nordby.Festlighederne tog deres begyndelse om formiddagen. Sådan ved 10-tiden samledes betydelige masser af mennesker på Kurhotellet, og et stort, meget stort orkester spillede nu op, og med musikkorpset i spidsen satte den bølgende menneskemængde sig i bevægelse og stævnede ned ad på strandbredden, hvor man så hørte på musikken i ikke så stort et tidsrum, indtil frokostbordet kaldte én tilbage på hotellet. Med eftermiddagsbåden fra Esbjerg havde man forventet et større rykind af tilskuere, men i den henseende blev man skuffet; thi der var ikke så forfærdelig mange med. Dog var det regnfulde vejr nok skyld i, at esbjerggenserne ikke valfartede herover i større skarer; thi vejret var i dagens første halvdel ikke så godt som det burde have været; dog bedredes det betydelig op ad dagen, og da solen tittede frem, var der ikke så få af Nordbys beboere, der stævnede ad stranden til for at få lidt af festlighederne at se. I det hele atget var det en betydelig menneskemængde, som bivånede, hvad der gik for sig den dag. Dagens hovedbegivenhed var selvfølgelig festmiddagen; der tog sin begyndelse ved 18-tiden. Det var et smukt syn på det tidspunkt at kaste et blik ud over den smukt pyntede sal, hvor bordene var dækket på smagfuldeste måde, og se gæsterne træde ind, den ene efter den anden. Pladsen her tillader os ikke at nævne navne; men der var selvfølgelig alle dem, der har noget med stranden at gøre, men vi må heller ikke forglemme alle dem, der var med fra Esbjerg og Fanø. Vi siger næppe for meget, når vi udtaler, at det var en udsøgt skare, der tog plads ved bordene, da middagen begyndte. At der under middagen blev holdt den ene tale efter den anden, følger af sig selv; og det ville føre for vidt, hvis vi her skulle nævne hvem der blev talt af og for. Byfoged Esmann fra Esbjerg holdt talen for Fanø. Fire af Badets ældste fnuktionærer var for øvrigt også budt med, nemlig portieer H. Fanø, konduktør Meiling, bademester Naders Christensen og enke Mette Toft. Den sidste har i mange år forestået og passet badetøjet. Disse 4, som alle badegæster har haft med at gøre i de forløbne 25 år på deres respektive pladser, blev der i dagens løb, vist ike så lidt opmærksomhed, ikke alene fra badedirektionens side, men også fra gæsterne, iblandt hvem de har vundet ike så få venner. Fra direktionen blev der overrakt disse 4 et dejligt sølvbæger.           

Dette var vel ikke det vigtigste, men i bægrene lå der 75,- kr., og uden på var der graveret årstallene 1892 - 1917 samt en tak fra direktionen for godt arbejde i de mange år. Barber Hansen, der har været med til at spille ved Badet i alle disse år, fik overakt en adresse mappe, hvori der ligeledes blev bragt ham tak for godt arbejde. I det hele taget var badegæsterne ikke knebne af sig denne dag; hvor der var lejlighed til det, viste de, at de også påskønnede funktionærernes arbejde, og det var ikke småsummer, der hin dag, blev brugt som gaver. En mand, som Fanø skylder ikke så lidt, havde kort forinde givet funktionærerne hver 100 kr. At de også af og til fik et hura for deres arbejde, føjer vi kun til for fuldstændighedesn skyld; idet vi glæder os over, at der midt i festlarmen også blev tid til at vise funktionærerne lidt opmærksomhed.Efter middagen blev salen ryddet; thi nu skulle der være koncert og bal. Og da koncerten tog sin begyndelse, var Kursalen så fuld af mennesker, som sjælden før, man var bogstavelig talt stuvet sammen som sild i en tønde; men de, der havde givet møde for at overvære koncerten, kom heller ikke til at fortryde deres ulejlighed; thi sjældent har vi hørt så enestående musik, som man fik at høre denne aften; det var noget så ypperligt, at hin koncert længe vil blive stående i ens erindring som noget af det bedste, der er bleven ydet her på Fanø. Alt i alt en særdeles vellykket underholdning.

I løbet af aftenen kørte, cyklede og gik ustandselig en utrolig mængde mennesker ud til stranden. Det var fyrværkeri, som skulle afbrændes kl. 23, der bevirkede en så stor tilstrømning af ungdom. På det fastsatte tidspunkt begyndte så festfyrværkeriet, der blev afbrændt på klitterne bagved Kurhotellet, ud til stranden. Raketterne for til vejrs, solene sprudlede, ja vi ved knapt, hvad det var, alt det, der blev afbrændt til publikums store forbavselse og forundring. Man kunne nok forstå, at Fanøboerne ikke er vant til den slags hver dag, ellers ville det ikke have trukket så mange mennesker ud til stranden ved midnatstid. Da fyrværkeriet var forbi, skulle man have troet, at nu var der ikke mere, men nej. Ungdommen var nu engang kommen på stranden. Fint vejr var det, og hvad gør det så, om det er sent, blot man kunne få lov at more sig. Der var sendt bud til en spillemand i Nordby, som med sin harmonika hurtigt arriverede til skuepladsen. Først gik dansen nede på den flade strandbred, dernæst begav man sig i procession op til terrassen ved Kurhotellet, hvor lydene inde fra salen kunne flyde ud og så fortsatte man dansen ude på terrassen, indtil lygterne blev slukkede ved halvtretiden. Først så stævnede de sidste hver til sit, og først på det tidspunkt blev der fred og ro i lejren; men så kunne man også sige, at man havde været til jubilæum.

25 årsdagen for Kurhotellets indvielse

Man bestemte sig derfor til i 1917 at højtideligholde 25 årsdagen for Kurhotellets indvielse. Det blev en ganske storslået fest, hvor intet blev sparet, selv om den selvfølgelig ikke på langt nær kunne stå mål med de Weiszke fester. Man havde bedt forfatteren Oscar Kalckar om at skrive en sang til denne lejlighed. Når den her citeres, da er det ikke blot, fordi den, som det bagefter viste sig, kostede Kr. 500,-, men også fordi den fuldstændig dækker udviklingen:


Et Æventyr

Vær hilset, Fanø, i Dag kan fri

og stolt Din Fremtids Kurs Du sætte,

men om en Tid, som er længst forbi,

de Gamle end ved at berette.

Så mangen anden Mængden sværmed om,

til Fanø aldrig nogen Frier kom.

Jævn var hun klædt,

ilde kun stedt: en Askepot ved danske Strande.

 

Da - søndenfra drog en Bejler hid,

hun syntes endt var alle Trængsler,

hun, som sad ene den lange Tid,

hvad aned hun om sine Længsler.

Nej, stolt af Æren slog hun gerne til,

og der blev Bryllup, hvilket Skuespil!

Skønneste Brud, straalende Skrud,

hvor var hun kongelig at skue!

 

Men Skæbnen standser ej sin Fart,

før den sin Villie ser beseglet:

En skønne Dag hun det indså klart,

at hendes Hjærte havde fejlet.

Der var en anden, som hun drømte om,

som ud af Tanken aldrig kom.

Halvhedens Vej

fristede ej.

Den, som jeg elsker, eller ingen.

 

Hvad komme måtte, det kom en Dag,

i Ydmyghed Prins Danmark friede,

at blive enig var ingen Sag,

hun drilled blot: Det var på Tide!

og føjed til: Så kom Du, Gudskelov!

Og der stod han, måske en Smule flov,

havde til Svar ene:

Hvor har jeg dog haft mine Øjne henne? ”Fanø vesterhavsbadPerioden 1917-19 var præget af stor pengerigelighed, og alt hvad dermed fulgte, og som ofte nok er beskrevet. Disse år bragte støre omsætninger til Badets virksomheder, men fik dog ikke Badets ledelse til at tabe hovedet. Man var klar over, at det ikke lige - i det store og hele - var det publikum, som fremtiden skulle bygges på. Man søgte i disse år, så vidt det var muligt, at konsolidere sig; indtægterne var vel store, men udgifterne var det så sandt også.

Mange tegn tydede på, at der igen ville komme vanskelige tider, og man søgte, mens pengerigeligheden var på sit højeste, at skabe nye indtjeningsmuligheder for de erhvervsdrivende, indtjeningsmuligheder, som også kunne, det håbede man, nå ind over en nedgangsperiode.

1. september 1917. Fanø Ugeblad.

Nu er sæsonen for dette år i det væsentligste afsluttet. Så vidt man kan forstå, har den været særdeles god; alle hoteller, pensionater og villaer har været fuldt belagte, og i Nordby har der også været et stort antal badegæster. Men hvor er sæsonen dog kort, det bliver ikke engang to måneder, at der er et større antal gæster; thi de førsye og sidste 14 dage, hoteller er åbnede, er der kun få. Sært nok, at det kan svare sig. Vel er priserne store, men det er også let forståeligt, at de må være det, når der på så kort tid, skal tages så store summer ind, at det store apparat skal kunne bære sig. Sidste søndag afholdtes det sidste bal på Kurhotellet, og det har alt lukket for flere dage siden, og de få efternølere af badegæster er indlagte på hotel "Kongen af Danmark". Også turiststrømmen har i år været meget stærk mod Fanø, hvilket for en stor del skyldes de ualmindelig vanskelige rejseforhold med banen.

15. juni 1918. Fanø Ugeblad.            

Som tidligere omtalt her i bladet har der i år været ualmindelig mange forespørgsler og anmeldelser for den forestående sæson ved Fanø Bad, og allerede nu er der så mange gæster ved Badet som næppe nogensinde på så tidlig et tidspunkt.

Den store golfmatch, som i en årrække har været afholdt hver sommer, og som har trukket en stor mængde mennesker hertil, da golfbanen her skal være enestående, tager sin begyndelse den 20. juni. Også i år tegner tilslutningen til at blive meget stor, bl.a. har en mængde københavsnke spillere meldt sig som deltagere.Det store ridestævne 1918

Ridestævne 1918, 10. august 1918, Fanø Ugeblad

B1728 07 Rideopvisning-paa-strandenI morgen begynder det store tre dages ridestævne ved Fanø Vesterhavsbad, som det er meningen at fortsætte med hvert år, ligesom det er hensigten efter krigen at gøre disse væddeløb internationale; thi som formanden, ritmester Jessen, har udtalt, vi kan lige så godt arrangere sådanne løb her som ved de store badesteder, navnlig Ostende. Fanø synes at være skabt hertil.

Lad os straks udtale det håb for de to arrangører, ritmester Jessen og premierløjtnant Frigaard, at deres skønne drøm om væddeløb i stort format inden alt for længe må gå i opfyldelse.

Der er ingen tvivl om, at ridestævnet denne gang vil blive en sportsbegivenhed af rang, til glæde og fornøjelse for såvel de aktive deltagere som de sikkert ikke så få tusinder af tilskuere, og at stævnet har vakt en hel del opmærksomhed turde fremgå deraf, at der er anmeldt 45 officerer, 15 civile herrer, 11 damer og tre børn med 91 heste til at deltage i konkurrencen.

I onsdags havde komitteen indbudt de lokale pressemænd for at give dem en forestilling om dagenes begivenheder. Ritmesteren og premierløjtnanten forklarede løbene, og demonstrerede, hvorledes de omtrentlig ville komme til at foregå.

Der må skelnes mellem jagt løbene - til hvilke der er knyttet en totalisator - og springkonkurrencerne samt sløjferidning. De første foregår på stranden og over forskellige distancer, fra 3.000 til 5.000 meter efter hestenes kvalifikationer. Det er en kombineret udholdenheds- og hurtighedsprøve.

Størstedelen af løbet foregår under et førerskab og ikke i egentlig væddeløbstempo, mens opløbet er frit. Starten til dette foregår fra linje - af hensyn til totalisatorspillerne - for at ikke en under den indledende del af løbet tilfældig vunden chance skal få afgørende indflydelse på det fremkomne resultat.

Ved springkonkurrencerne gælder resultatet af en ret indviklet pointberegning. Forhindringerne er: en bred vandgrøft, en jordvold, et levende hegn, et led, osv. Det gælder ikke alene, at hesten kommer over, men hvorledes det sker.

I springkonkurrencen er der for damer særlige afdelinger med lidt mindre strenge fordringer, og ind mellem de forskellige af programmets hovedafdelinger er lagt  den såkaldte sløjferidning.

Endelig vil remontedepotets chef, ritmester Aalborg fra Kolding give en opvisning i den højere rideskole.

Enhver vil heraf kunne se, at løbene vil blive både afvekslende og underholdende, og arrangementet er godt og praktisk indrettet såvel på stranden som på den permanente bane mellem klitterne.9. november 1918. Fanø Ugeblad.

Et konsortium med konsul Lauritzen i spidsen vil i løbet af vinteren påføre 5 villaer ved Fanø Vesterhavsbad, dels nord og dels syd for Kurhotellet med udsigt til havet og således indrettede, at de kan beboes hele året rundt.

I mandags åbnedes tilbuddene i Esbjerg, der var forskellige mellem ca. 35.000 og 40.000 kr. Bygherren lægger selv mursten, kalk og cement til).

Murermester P. H. Ende, hvis tilbud var det laveste, fik opførelsen af villaerne overdraget. Opførelsen begynder straks, de skal være under tagsnarest mulig og stå færdige 1. maj. Om villaerne skal afhændes eller udlejes, vil formentlig bero på forholdene, men det har jo alt gennem flere år, og ikke mindst sidste sommer, vist sig, at der var for ringe boligplads ved Badet, så der bliver sikkert god brug for dem, og det menes da, at konsulen, som for øvrigt selv vil bebo den ene, tænker på senere at opføre endnu flere. Han har jo ved så mange lejligheder vist sig som en mand, der ikke viger tilbage for at sætte noget i scene, hvor måske alle andre kan være betænkelige.

Glædeligt, at arbejdet blev her på øen, nu vil formentlig så godt som alle vore håndværkere få fuldt op af arbejde i det første halve r, og så har vi sommeren.


Strandhotellet

B1360 Missionshotellet postStrandhotellet blev i november 1916 solgt til boghandler J. N. Hansen. I 1919 købes stedet af et aktieselskab, ”Akt. Missionskurstedet Fanø Strand”, og hensigten var at drive stedet som kurstedet Nyborg Strand.B1630-38 StrandhotelletJ. N. Hansen overfører navnet Strandhotellet til sin ejendom på Strandvejen 52:

 HISTORIE:

Den 26/27 apr.1892 og 23 maj 1892 køber August Carlson 3 parceller af Fanø Nordsøbad. Disse bliver den 12 sep.1893 solgt tilbage.

Den 11/12 sep.1893 køber Jes Nielsen Hansen byggegrund hvorpå HANSENS-BOGHANDEL

HANSENS-PENSIONAT  bliver  opført. Den  blev  også  kaldt  villa ANNE.

Den 19 aug.1895 køber Valdemar von Beck, Axel Leth Nyholm  og  Valdemar  Rasmusen  byggegrund  hvorpå PRINSESSE MARIE bliver opført.

Den 14 jun.1913 køber Jes Nielsen Hansen PRINSESSE MARIE.

Efter købet af STRANDHOTELLET den 11 nov.1916, bliver dette navn overført hertil. 

Har været hjemsted for DEN REJSENDE HØJSKOLE.

Alle bygninger er i dag nedbrudte. 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles