Mitfanoe
Fanø Bad 1900 - 1909 - del 6

SOMMER PÅ FANØ 1907.

Frit efter Poul Møller..

Regnen plasker fælt i Danas have,

stormen rusker i de grønne træ'r,

hingsten græsser med forfrossen mave,

næsten under vand står fædres grave,

drengen fryser om de nøgne tæ'r.

Mine venner i den danske sommer hvad skal enden blive, ak og ve!

Ingen mennesker til Fanø kommer — hist ved Badet melankolsk

man trommer, direktionen glemmer helt at le,

Udi i nord og syd og hvor man vanker

er der sorg og gråd ved Vesterhav. Fra hoteller sælges fars og

skanker,

Beck han står med alvorsfulde tanker,

Lassen går og søger efter rav.

Himlen ej bønhører vore bønner, gi'er kun vand og vand og atter vand.

Harmfuld rejser bort Germaniens sønner,

blege over rælingen de stønner:

Danmark er et lidet, fugtigt land!

Fattig mand, som pløjer danske lande,

ryster vandet af sit pæretræ, mellem tænderne han monne bande,

har en drivvåd ryg, en dito pande og en nedrig gigt i sine knæ.

Under paraply den danske bejler

med sin gennemvåde pige går,

hen ad vejen stoltelig de sejler,

i hver vandpyt gladelig de sig spejler,

mens i skørtet vestenvinden slår.

Dersom sligt for sommerfryd du tyder,

da af nøjsomhed du prale kan.

Foden ned jeg i galoschen skyder,

skutter mig mens fra min

læbe lyder:

Danmark er et lidet, fugtigt land!


8. juni 1907. Fanø Ugeblad 

Arbejdet ved Badet synes nu at være tilendebtagt for dette forår. Hotellerne står pyntet, indvendigt og udvendigt, vejene er befriet for flyvesandet og græskanterne afskåret. Alt ser indbydende ud. Forventningens tavshed hviler over Badet; nu må gæsterne komme, alt er rede!

Hotel "Kongen af Danmark" er undergået en større forandring; spisesalen er ved lette skillevægge af gips omdannet til fire store gæsteværelser, verandaen mod vest er blevet lukket, så gæsterne også i ublidt vejrlig kan nyde fri udsigt over havet, mens de nyder deres kaffe. Der serveres her ved mindre borde. Ringeapparater er opsat alle vegne; de virker kraftigt, og betjeningen vil naturligvis efterkomme kaldet øjeblikkelig.

I Kurhotellet har maler Ries fuldført et smukt arbejde og bragt alt til at se ud, som det var nyt.

10. august 1907. Fanø Ugeblad. 

Fanø Vesterhavsbad havde i juli måned i år langt flere gæster end i samme måned i fjor. Også i den forløbne del af august har besøget været udmærket, og hvis vejret vil forbedre sig, kan resten af sæsonen også blive god. Der har i år været flere tyske end danske gæster.

Et nyt gasværk til Kurhotellet blev i går udskibet fra Esbjerg havn. Det var i en vældig stor kasse på 2300 pund, som "Clermont" fik om bord. Kurhotellet og "Kongen af Danamrk" vil, når gasværket kommer i brug, kunne undgå, at belysningen glipper. Hotellernes forsyning med gas fra det kommunale gasværk er dermed opgivet.

24, august 1907.

Badesæsonen er ved at synge på det sidste vers, alle gæsterne har snart forladt Fanø, - takket være den vedholdende blæst, kulde og regn. Her ses så godt som ingen fremmede ansigter mere. - I dag var der dog besøg af ca. 100 mejerister med damer, de kørte til stranden med musik.1908

STRANDHOTELLET

Fanø  Vesterhavsbad

Direktion: Franz Beck åbnes søndag d. 31. maj 1908.

Priserne  i  restaurationen er:

Øl fra fad, Kolding Slotsbryg og

Pilsner pr. glas 20 øre Mørk Carlsberg, Dobbeltøl, Krone

Pilsner pr. flaske 20 øre. Provinsbryggeriernes Pilsner og

Lager øl pr. flaske 20 øre.

Sodavand: Dansk, Svensk og

Citronvand 20 øre pr. flaske.

Kaffepunsch 15 øre.

Thepunsch 20 øre.

Kaffe eller the med brød 35 øre.

Smørrebrød fra 15 øre og opefter.

Varme retter fra 1kr.

En kabaret 1,25.

Diner fra 1,50 kr. og opefter.

Pension 3,00 og 4,00 kr. pr. dag

og person.

Abonnement på Strandhotellets

omnibusser:

20 billetter: kr. 5,00.

Hele sæsonen efter overenskomst.

Grundlovsdagen    fællesspisning

kl. 7 aften: Kr. 2,00 pro persona incl.

øl og snaps. Bal  på Kurhotellet  fra.

Liste til tegning ligger hos bog­handler Hansen i Nordby indtil d. 3. juni aften.

Pensionatsværtinde Maren Madsen

Fredag den 4. april 1947 kunne frk. Maren Madsen, Fregatvej, fejre sin 75 års fødselsdag. – Frk. Madsen er født her i byen som datter af snedker Ditlev Madsen og hustru, fru Maren Madsen, f. Dam.

Madsen Maren Vandrehjemmet

Efter endt skolegang havde frk. Madsen forskellige pladser i huset og i restaurationsfaget, bl. a. var hun i København. Hun blev hurtigt endog meget dygtig til madlavning og alt, hvad derunder hører, i den store stil.

I nogle sæsoner drev hun ”Hansens Pensionat” på Stranden, det havde til huse i det nuværende ”Strandhotel”, og i nogle år havde hun sommerpensionat i ”Strandlyst”. Vintrene tilbragte frk. Madsen i København, også i Hamborg har hun været, dels for at dygtiggøre sig yderligere i kogefaget, dels for at lære det tyske sprog, som det dengang var af betydning at beherske under arbejdet ved Badet, hvor så mange af gæsterne var tyske. ”Kellers Konditori” drev den dygtige kvinde ligeledes i nogle sommersæsoner, indtil hun i 1909 købte et afholdshotel i Nordby. Hotellet var indrettet i den ejendom, der nu ejes af malermester Peter Christensen, Hovedgaden 107. Hotellet drev hun, til hun i 1915 blev økonoma på hotel ”Nordby”, hvor der p. gr. af krigen var indkvarteret danske soldater. Der var nok at rive i, men frk. Madsen klarede det altsammen, indtil hun i 1919 trak sig tilbage, da helbredet ikke mere holdt helt mål med energien. Hun købte så det hus på Fregatvej, hvor hun endnu bor.

Helt at lægge hænderne i skødet passede dog ikke den virksomme gamle dame, og hun etablerede derfor nogle år før krigen et vandrehjem i et ved siden af hendes eget hjem liggende Fanøhus, som hun købte og indrettede til formålet. Det var trods de beskedne dimensioner – eller måske netop derfor – en succes fra starten. De 8 pladser, der var i hjemmet, var altid optaget. Krigen satte desværre en stopper for en videre udvikling af dette arbejde, som hun havde planlagt. 

Billeder fra Kurhotellets start

Ved Kurhotellets hovedindgang finder vi en betydelig del af badestedets første generalstab. Yderst til venstre finder vi Badets første leder, direktør Carl Beck, og yderst til højre ses hoteldirektør Franz Beck. I baggrunden ses hotellets portier Hans Fanø. På de to næste sider findes et billede af Kurhotellets hele faste personale. I midten findes direktør Carl Beck, og, hans mor, hele badestedets »Oma«, som med stærk og myndig hånd tog sig af hotellets indre ledelse. 0g så et billede af Kurhotellets mægtige festsal med. alle kelnerne stillet op til parade med overkelner Svendsen yderst til højre. Denne sal var så stor, at Nordby Realskole kunne stå inde i den.

Dd6

Dd9

Dd10


Dd8


p8

Direktør Franz Beck, Fanø Vesterhavsbad

Direktør Franz Beck, d. marts 1931, 54 år. B. var født i Isserlohn i Westphalen den 7. oktober 1876. sin første uddannelse fik han på hotel ”Karlefth” i Düsseldorf. Derefter arbejdede han på flere store og førende hoteller i Tyskland og England, indtil han i 1895 kom til Fanø Bad som køkkenchef på Strandhotellet og ejedes af skibsreder M. N. Mathiasen. Med undtagelse af et enkelt år, hvor han drev hotel i Hildesheim har han siden 1895 haft hele sit livsvirke ved Fanø Vesterhavsbad. I en række år drev han ”Strandhotellet”, og da det gik over til at blive det nuværende Missionskursted, forpagtede Beck ”Hansens Pensionat” og villa ”Prinsesse Marie”, som han drev under navnet Strandhotel.

Beck har været med fra den første begyndelse ved Fanø Bad. Han var en af dem, der gennem årene holdt ved derude – han var som et slags bindeled mellem den gamle tid og den ny! Tusinder af mennesker kendte Beck fra deres ophold ved Badet. Mange tyskere søgte netop hans hotel, men også en mængde notable danske gæster tog ind hos ham.

I sin tid var det altid hans fortovsrestaurant, der havde det største besøg. De mennesker der kom ham på nærmere hold, kom til at holde af ham, og direktør Lassen, betegner Beck som en meget hjælpsom og godhjertet mand, der af mange vil mindes i taknemmelighed. 

Franz Beck drev også en omfattende import/export forretning fra sin ejendom i Nordby.

B1644-29 Kurhotellet postko

Kurhotellet efter udbygning.

Kaptajn Rødgaard

Kaptajn Rødgaard stammede fra ”Byen” (den såkaldte Rødgaarden), hvor hans fader var landmand og hvorfra så mange dygtige børn er udgået. Ved 14 års alderen kom han til søs, og som en rask gut sejlede han med forskellige nationers skibe, indtil 1862, da han en nat i Hartlepool forlod en amerikansk bark, for derefter at rejse hjem og tage styrmandseksamen; i 1863 var han til orlogs og med i 64, altså våbenbroder fra den tid. R. blev tidlig skibsfører, men de små forhold passede ham ikke, så han tog engelsk eksamen, og snart havde han et engelsk dampskib at føre. Her var han rigtig på sin plads, og som en dygtig mand vandt han snart sine rederes tilfredshed og anerkendelse. I 1889 forlod R. søen, og bliver medstifter af Fanø Nordsøbad. Han var stedets øverste leder indtil 1901 da hr. Kapff overtog. Død maj 1902.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles