Mitfanoe
Fanø Bad 1950 - 1959 - del 2

Fanø Vesterhavsbad 19. maj 1951. Fanø Ugeblad.
hersker der i denne tid stor travlhed med at få hotellerne gjort klar til sæsonens åbning den 9. juni. Ved badet venter man i år stort besøg. Allerede nu har man modtaget mange bestillinger, ikke blot fra indenlandske turister, der på grund af rejseskatten foretrækker at holde ferie i Danmaik, men også fra udlandet. Således oplyser dir. Lassen, at man har modtaget mange bestillinger fra englændere. der kommer i højsæsonen, ligesom man har modtaget en del forespørgsler fra tyskere, der er interesserede i at tilbringe ferien på Fanø, hvilket de på grund af den lave danske kronekurs kan gøre med stor fordel, idet de får næsten 2 kr. for hver mark, de veksler. Amerikanerne har ikke ladet høre fra sig i større målestok. De fleste amerikanske turister rejser direkte til København og foretager derfra rundrejser i landet.
Sæsonen ved Fanø Vesterhavshad får en flot optakt, idet der i juni måned skal holdes 5 eller 6 store kongresser, hvilket vil sætte præg på livet i den ellers ofte noget stille forsæson.

 

Kurhotellet og Kongen af Danmark

I 1958/59 blev der ført forhandlinger mellem hotelejer P. E. Olsen, Borgernes Hus, København, og et schweizisk selskab ført forhandlinger om et køb af hotellerne ”Kurhotellet” og ”Kongen af Danmark”. Marts 1959 gik handelen i orden, og den schweiziske hotelmand, Kurt von Jahn ville sammen med en søn, Heinz drive de to hoteller. Overtagelsessummen skulle være på 630.000 kr., men det var nødvendigt med et større restaureringsarbejde, inden hotellerne fik den standard som direktør Jahn ønskede.

pouleolsen-og-kurt-von-jahn

Dir. Poul E. Olsen til venstre og dir. Kurt von Jahn til højre.


I en artikel i Politiken skrives der blandt andet:

”En total ombygning af ”Kongen af Danmark” og ”Kurhotellet” vil straks blive indledt. Hotellerne får halvt dansk og halvt schweizisk personale.

Jahn udtaler: Fanø skulle nok være et stykke arbejde værd. Vi tager fat på hotellernes modernisering straks. Det synes givet, at Esbjerg-Fanø broen nu må komme, og forud for projektets virkeliggørelse må ”Kongen af Danmark” og ”Kurhotellet” være tip top i orden. Vi vil fortsætte det arbejde, som dir. Poul E. Olsen har begyndt og i de kommende år vil et ikke ringe beløb blive investeret i foretagendet.

Jeg er meget glad for Fanø, både naturen og menneskene tiltaler mig. Det synes mig ikke overdrevent, når man betegner Fanøs 20 km lange, vidunderlige badestrand som verdens bedste. Desuden er klitlandskabet enestående.

Det undrer mig en del, at hotellerne ikke har kunnet få et spillecasino til adspredelse af den faste stab af gæster. Intet kunne ligge mig fjernere, end at gøre Fanø til et spille- og forlystelsescenter. Det skal være et hvilested, et sted hvor man for alvor nyder den storslåede natur, men i dag er det sådan, at enhver international gæst anser casinoet for noget selvfølgeligt på et stort badehotel. Det hører med til aftenunderholdningen, og det hører med til adspredelsen på regnvejrsdage.

Sælgeren, dir. Poul E. Olsen udtaler: ”Der er kun grund til at være tilfreds med, at Danmark på denne måde henter schweizisk kapital og arbejdskræfter. Jeg købte ”Kurhotellet” i 1937 og ”Kongen af Danmark” i 1945. Under krigen ødelagde tyskerne for store summer, men ved hjælp af skadeserstatning og egne midler fik jeg hotellerne bragt på fode igen. Gennem de sidste par år har de været forpagtet bort til hotelejer Porst, Ribe. Hvad dir. Jahn gennemfører, glæder mig”.

B6015 Hotel-Kongen-af-Danma

Hotel Kongen af Danmark

B1628-172 Fanoe-Bad

Strandhotellet og Hansens Boghandel


Missionskurstedet

Hotelejer O. A. Olesen solgte i august 1952 hotel Missionskurstedet til Axel Veje, Esbjerg. Olesen har sammen med sin hustru drevet hotellet gennem 27 år, men er nu 76 år og føler at der skal yngre kræfter til, men forlader dog ikke hotellet eller Fanø for bestandig, men vil vedblive efter evne, at være til hjælp i virksomheden.

Missionskurstedet blev under krigen næsten totalt ødelagt. Det er i årenes løb blevet istandsat med undtagelse af kælderetagen med køkkenlokaler m.m., så der i de sidste 3 - 4 år kun har været værelser til udlejning uden bespisning.

Den nye ejer, vil nu sætte den sidste del i stand, så Missionskurstedet atter kan komme i normal drift til sæsonen 1953.

Hotelejer Axel Veje

Fhv. hotelejer Axel Veje, Vestervejen, Nordby, er afgået ved døden efter et langt og strengt sygeleje, 69 år gammel. (Fanø Ugeblad 21/9 1973). 

Axel Veje har gennem en årrække været ejer af Missionskurstedet ved Fanøbad, og dette hotel drev han sammen med sin hustru med stor dygtighed, så længe der var kræfter til det. Han solgte det derefter til den nuværende ejer og tog så bopæl i Nordby, hvor også to af hans børn har deres hjem. 

Fru Sigrid Veje er den 7. januar 1990 afgået ved døden i en alder af 90 år, på plejehjemmet i Nordby.

Fru Veje kom til Fanø i begyndelsen af 1952 sammen med sin mand for at overtage det gamle Fanø Missionskursted. Ved en energisk indsats fik de hotellet renoveret og sat i stand og drev det dygtigt videre under navnet Turisthotellet.

Fru Veje forestod selv al madlavningen i det store køkken, hvor der i sæsonen var over 100 gæster. De ophørte med hoteldriften i 1968, og hendes mand døde i 1973. Fru Veje har altid været en yderst hjælpsom og glad kvinde, der spredte glæde mange steder, hvor hun gav en hånd med. Helt frem til hun var oppe i halvfjerdserne hjalp hun også som nattevagt for kommunen.

B1628-227 Fanoe-Bad

Turisthotellet


 

Casino

I 1955 ansøger badedirektionen om oprettelse af et casino ved Fanø Vesterhavsbad i månederne juni, juli og august. Der skulle være et begrænset beløb for indskud og gevinst, og at kun turister, gennem udstedelse af kurkort, kunne få adgang til spillelokalet. Casinoets overskud skulle udelukkende anvendes til vedligeholdelse af Badet.

På Kurhotellet har man indrettet spillecasino. Det kan ikke komme til at virke ruinerende som det be-rømte i Monte Carlo. Indsatsen er 25 øre og kun 25 øre i hvert spil, så millionerne kan ikke komme til at rulle. Man har også indført en anden reform paa hotellet. Man har ladet indrette et mindre antal sommerlejligheder for gæster, som på den måde nyder godt af de sædvanlige hjemlige behagelighcder. Til lejlighederne hører et lille moderne køkken, soveværelse, stor opholdsstue og børneværelse eller gæsteværelse. Beboerne medbringer selv sengelinned, men tæpper og puder findes, og vil husmoderen ikke lave mad til Familien, kan hun få den på hotellet.

B1630-56 Egen-Flytransport-

Flytransport fra Badet

B1628-199 Fanoe-Bad

Hotel Kongen af Danmark

B1628-212 Fanoe-Bad

Bussen til sønderho kørte om sommeren også langs stranden

B1630-58 Kongen-af-Danmark

Liv og glade dage

Man-parkerer-da-i-strandkanten

Man parkerer da i strandkanten

Mobil-paa-stranden

Mobil på stranden

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles