Mitfanoe
Fanø Bad 1920 - 1929 - del 7

B00133 014

B00133 015

B00133 016


B00133 077

B00133 078

Passagerbefordringen mellem færgen og Fanø Bad har været øens betydeligste, især efter at den blev motoriseret i begyndelsen af 1920’erne. Hvert hotel og pension havde sin egen bil eller en fast tilknyttet ”omnibus”.

Normalt kørte omnibusserne fra kl. 08.30 om morgenen til kl. 21.00 om aftenen, kun afbrudt af benzinpåfyldninger. Benzinen kostede dengang 30 øre pr. liter. For turen fra færgen til Badet måtte man betale 1 kr. Turen gik op gennem Hovedgaden med max. 15 km/t indtil mejeriet, derefter med max. 30 km/t ad den sandede vej til Fanø Bad.

Blandt de mange, som ejede og/eller kørte bilerne til Badet kan Jørgen ”Jønne” Madsen nævne:

Anders Jensen – Johs. Svendsen – Nondal – Niels Jørgensen (Niels Bus) – Karl Sørensen (Paradis) – Morten Mortensen (Nørby) – Per Svendsen – Chr. Svendsen – Bernhagen (en svensker) – Andreas Andersen ”Bedstefar” – Busk Pedersen (cykelhandler) – Chr. Nielsen (cykelhandler) – Chr. Nielsen (Hotel Nordby) – ”Gusta” Beck – Franz Beck (Strandhotellet) – anders Møller – Axel Sørensen (jordemodermand) – Hans Svarrer Hansen (købmand) – Søren Svendsen – Olsen (Misssionskurstedet) – Viktor Munch – Henrik Skelmose – Jens Brinck og Jønne, der var en af pionererne. Han anskaffede sin første bil i 1924. Det var en lastbil, hvor der på ladet kunne monteres bænke og en baldakin. I 1926 købte han så en 12-personers lukket omnibus, der havde kørt som bybus i Esbjerg, men som ikke længere kunne godkendes der, fordi fordøren sad i førersiden.

B00133 046

”Jønne” med sin bus foran Strandhotellet. Den 12. maj 1926 havde ”Jønne” underskrevet en kontrakt på køb af en Ford til 12 passagerer, årgang 1923 med fire cylindre til en pris af 2.050,- kr. Bussen havde plads i en garage ved siden af logen på Vestervejen. Efter onklen, Jørgen Becks død i 1928, overtog ”Jønne” hans butik og værksted som glarmester. ”Jønne” ansatte en chauffør til buskørslen, men i 1930 solgte ”Jønne” bussen. Efter salget fik han arbejde på stranden, og moderen hjalp til i butikken, mens ”Jønne” klarede værkstedsarbejdet med billeder og ruder i fritiden.

B1632-22 Fanoe Bad Madsen Joenne

Jønne Madsen

B00133 040

B00133 045

B00133 064

B1632-18 Rutebiler ved told

B1632-16 Rutebiler Chauffoe

B00133 069

Biltakster på Fanø: Nordby-Badet eller Badet-Nordby: kr. 0,60 pr. person. Såfremt en eller flere personer ønsker at hyre en vogn er taksten: for lukkede bildrosker 4,- kr., for andre biler 3,- kr.

Automobil til Sønderho og retur kr. 25,-, til Mågekolonien og retur 20,- kr., til Fuglekøjerne og Mågekolonien og retur kr. 25,- (søndage og hellidage 50 %).

Der går rutebil Nordby-Sønderho flere gange daglig.

Konflikt mellem vognmændene og Badets direktion

I juli 1927 nægtede badedirektionen at give chaufførerne den af dem ønskede nedsættelse i vejafgiften – og så begyndte vognmændene i stedet at køre turisterne omkring Kirkevejen i Rindby. Det betød selvfølgelig et tab for de handlende ved Badet, idet turiststrømmen nu ikke længere kom forbi dem. Restaurationslivet svandt kraftigt ind og omsætningen i butikkerne dalede stærkt – idet hele taget blev det tyndt med mennesker ved badet i forhold til det man var vant til at se på en fin sommerdag. Derimod florerede badelivet mægtigt ved Kirkevejen; vognmændene havde forholdsvis travlt med at transportere folk derude og vejen var blevet godkendt af justitsministeriet, så alt syntes på overfladen at se helt godt ud set i lyset af konflikten.

Man så greb politiet ind. Der blev opsat en plakat, der hvor vejen skilles mod Sønderho i syd og Badet i vest.

”Færdsel ad Kirkevejen kun tilladt i Retning fra Stranden.  Politiet”.

Og så blev der protesteret. Provst Nielsen meddelte politiet, at han ikke agtede at følge forbuddet. Som sognepræst i Nordby ville han have ret til at færdes uhindret på vejene. Han ville endda samme eftermiddag køre en tur i den forbudte retning. Men bilen blev standset af politimesteren fra Esbjerg. Under ordvekslingen udtrykte provsten sin beklagelse over at Nordbys befolkning skulle lide under vognmændenes konflikt. Provsten gennemførte nu turen videre ad Kirkevejen mod stranden og hjem via Fanø Bad. Den almindelige mening var nu at forbuddet var ophævet.

Et par aftener senere var der så møde i Skibsrederforeningens sal. Sognerådet havde indbudt Vognmandsforeningens bestyrelse samt Badedirektionen og Badets bestyrelse for om muligt at bilægge striden. Mødet resulterede i at dommer Esmann på Badets vegne gav vognmandsforeningen følgende tilbud:

”Afgiften for i år faldt bort helt eller delvist for de automobilejere, som beviser eller gør antageligt, at de ikke har haft en rimelig indtægt ved bilkørslen i år!”.

Vognmandsforeningen holdt efter mødet generalforsamling på hotel ”Nordby”, hvor man vedtog at acceptere tilbuddet, dog med den tilføjelse, at de bilejere og chauffører, som kører i år, også kan komme til at køre igen til næste år.

Hermed var striden bilagt.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles