Mitfanoe
Fanø Bad 1910 - 1919 - del 2

Portier Oscar Mørch

Moerck Oscar Havnefoged 22-1

Oscar Mørch, d. oktober 1943, 75 år. M. var født i Odense den 25. marts 1868. som søn af en rebslager, men sønnens hu stod til søen, og efter at have optjent sin sejltid, kom han ind på Fanø Navigationsskole med eksamen i 1898. Herefter sejlede han et par år som styrmand hos svigerfaderen, kapt. P. Brinch, på ”Merdor”, som han selv blev fører af i 13 år. Senere var Mørch i belgisk og italiensk tjeneste. Hans bliv blev fyldt med mangeartede og sælsomme oplevelser. Det sidste skib han førte var ”Serse”. 

I 1914 sagde Mørch søen farvel. 

Han begyndte da som portier som afløser for H. Fanø, der havde været portier i 25 år, først et år på Kurhotellet, senere 13 år på hotel ”Kongen af Danmark”. Hans udmærkede sprogkundskaber og hans repræsentative fremtræden gjorde ham selvskreven til en sådan stilling. Så blev Mørch brandfoged i 6 år og herefter 6 år som strandfoged. I 13 år var han havnefoged ved Nordby Havn. Mørch har været medlem af bestyrelsen for Nordby Brugsforening og Skibsrederforeningen.

Han vil erindres som en frejdig og glad mand, der altid var ved godt mod, med et smittende humør og en storartet fortæller om alle sine oplevelser.Fanoe-Vesterhavsbad-2      viseaften-kurhotellet-1918     Kurhotellet---Beneficekonce

 kurhotellet-3


Bademester Anders Christensen

6 B1104 badevogne postkort

I forbindelse med sin 70 års fødselsdag i 1926 fratræder ”gamle Anders” sin stilling på Stranden, hvor han i 32 år har arbejdet med sin hest ved badevognene og kørt dem ud og ind i havstokken.

Christensen, der er født på fastlandet den 26. september 1856, kom som ungt menneske her til Fanø i 1880 og blev ansat som karl hos møller Thyssen. Fra Badets første begyndelse har han været knyttet til det derude; og tusinder er de gæster, som under deres ophold herovre har lært at kende ham og sætte pris på ham. Utallige er de ”plader”, der er taget af ham, når han bred og stovt sad højt til hest på sin rolige ganger. Havde han fået 10 øre for hvert fotografi, der er taget af ham, ville han nu have været en rig mand.

Mange er de historier, der verserer om den jævne og usnobbede måde, Anders tog fine folk på. Han var under udførelsen af sin måske nok ret trivielle gerning altid ligevægtig og altid venlig i sin optræden. Som han var i dag, var han også i går, og sådan ville han atter vise i morgen. Han var så at sige den inkarnerede uforanderlighed; ja, selv fra år til år var der ikke nogen omskiftelighed at spore udover den, som uvægerlig melder sig, når livsdagen ganger på held. 

Anders vil blive savnet derude ved Badet; thi med ham ligesom forsvinder bindeleddet mellem den ny tid og den gamle. Ligesom Badet i sin tid hædrede ham ved hans 25 års jubilæum, hvor konsul Lauritzen holdt festtalen for ham i Kursalen, således vil der sikkert også nu, når han lægger op og tænder sin aftenpibe i bevidsthed om at have gjort sit dagværk tilfredsstillende, ude fra Stranden lyde en tak til ham for alt trofast arbejde gennem de mange år. Død 4. juli 1931.Kurhotellet

I 1912 udvides Kurhotellet med en tilbygning til nord, hotellet får dermed en tilvækst på 35 værelser.

1919

B1520-60 Kurhotellet 5 efte

Kurhotellet fotograferet med den nye tilbygning. Billedet må være omkring 1916


Kongen af Danmark

B1644-30 Kongen-af-Danmark

B1104 Kongen-af-Danmark pos1914 Carl Beck fornyr sin bevilling til gæstgiveri og beværtning på hotel Kongen af Danmark.

På en generalforsamling i aktieselskabet "Hotel Kongen af Danmark" i december 1906 vedtoges det at sælge hotellet til aktieselskabet, hvis navn er "Aktieselskabet til Erhvervelse af Ejendomme på Fanø", med direktør Carl Beck. Der vil ske forandringer, idet den store Table d´hote sal skal laves om til værelser. Selve hotellet og navnlig inventaret skal grundig efterses og en mængde nyt inventar skal anskaffes. Hotellets drift vil ellers være uforandret. 


11. april 1914. Fanø Ugeblad.

Musikdirektør Fr. Poulsen, Esbjerg, er blevet engageret som kapelmester ved Fanø Vesterhavsbad i sommer. Orkestret vil i år kun komme til at bestå af danske musikere.


25. april 1914. Fanø Ugeblad.           

Aktieselskabet Fanø Vesterhavsbad har afholdt generalforsamling, der lededes af overretssagfører Axel Bang. Bestyrelsens formand, statsråd Hammerich, meddelte at året er forløbet jævnt. Der er overskud på 3650,- kr. Det overføres til Amortitaionsfonden for præferenceaktierne. Disses obligatoriske udbytte var 5625 kr.

Regnskabet godkendtes.I Illustreret Tidende af 14. juni 1914 finder vi følgende beskrivelse af Badet:

”Fanø har en ejendommelig natur, dens strand skal man lede længe for at finde mage til, og vesterhavsbadene derovre er vidt berømte. De skiftende farvenuancer, morilden, de maleriske klitter og endelig sportslivet derovre er årsagen til den store turistinvasion.

Mellem klitter og strand hersker der et muntert badeliv. Børn og voksne leger i sandet eller nyder tilværelsen i strandkurve og klitter, der spilles golf og tennis, køres og rides og daglige koncerter, selskabelighed og baller forlyster gæsterne, men ikke mindst sportslivet med dets matcher, tager ungdommens interesser. Der kæmpes hvert år i såvel tennis som golf, og for den førstes vedkommende er der udsat en vandrepokal. Der gøres alt for at holde sportsbanerne i mønsterværdig orden. Der udsættes præmier på Fanø for mange af de interesser, som badegæsterne i særdeleshed ynder, således for den smukkeste fæstning og det smukkeste amatørfotografi fra badet.”

Og i samme blad om Hansens Pensionat:

”Hansens Pensionat på Fanø, der tilhører boghandler I.N. Hansen, består af 3 villaer, Villa Anna, som er pensionatets hovedbygning, Villa Prinsesse Marie samt Villa Marguerita. Pensionatet, der er oprettet i 1895 og ligger 2 minutters gang fra badestranden, disponerer i alt over 50 værelser; navnlig de på Prinsesse Marie er herskabeligt udstyrede, har balkon, og passer særlig til familier.

Prisen er for voksne 5 kr. pr. dag og for børn under 10 år 3½ kr. for fuld pension. I tiden fra maj til 1. juli og efter 20. august ydes der moderation. Pensionatet kan huse ca. 60 gæster; i hovedbygningen er der spisesal og læseværelse, og desuden findes telegraf og poststation samt en boghandel i ejendommen.”

B1644-40 Pensionat-og-bogha

Pensionat og Boghandel. Villaerne ”Prinsesse Marie” og Anne”


25. juli 1914. Fanø Ugeblad. 

Fanø Bad har alt en tid været inde i fin højsæson, og der siges, at  hver eneste plads såvel på hotellerne som på de mange villaer er fult optaget, samt at der aldrig nogensinde har været så mange badegæster som nu, og ser man fremmedlisten igennem, bekræftes det også deraf. Der er ikke få danske blandt badegæsterne, men for øvrigt at det som tidligere år, flertallet er udlændinge, og blandt disse er igen flertallet fra Tyskland.

Der har i år i disse ualmindelig varme sommerdage været et badeliv som aldrig før. Skønt badevæsenet råder over et stort antal badevogne, er efterspørgslen efter dem så stor, og til tider må folk vente ret længe før deres tid kommer. Inter under derfor, at så mange bader fra åben strand. Det har som bekendt, badevæsenet ikke tidligere set på med milde øjne, men i år må det være glad derved; thi uden dette ville det være umuligt i nogen måde at tilfredsstille det badende publikum. Følgen deraf er da igen blevet, at badningen foregår under langt friere former, end vi er vant til ved Fanø Vesterhavsbad. Når man tidliger badede fra åven strand, gik man, for ikke at genere andre gæster, i stor afstand fra hotellerne, men nu er der blandede bade kun ganske lidt syd for badevognene og et stort stykke sydpå, og efter badet promenerer damer og herrer i den letteste påklædning på strandbredden, eller de anbringer sig i større eller mindre grupper, hvor strandbadet under den livligste krydsild afsluttes af solbadet.

Bilkørsel Nordby - Badet 1915Fanø Ugeblad 10. juli 1965

Fanø Nordsøbad, som Fanø Vesterhavsbad hed dengang — tilladelse til automobilkørsel mellem Nordby og badet i 1915. Det gav anledning til adskillig debat byens borgere imellem og i »Ugebladets spalter. En indsender skrev i den anledning bl. a.: Bilkørsel vil sikkert medføre en del ubehageligheder og påkørsler af børn og ældre folk, der ikke kan komme over vejen hurtigt nok. Vore gader er slet ikke beregnede til slags køretøjer, Skal vi have bilkørsel, bør samme foregå langs den bredere Vestervej. Bilkørsel vil i det hele forulempe de spadserende og cyklende langt mere, end vognkørslen gør, da der hvirvles langt mere støv op ved dem end ved vognene. En god bred spadseresti ud til stranden vil være mere værd for Fanø, end en bil nogensinde bliver, At sognerådet giver en enkelt mand eller et enkelt firma monopol på bilkørsel, er sikkert meget uheldigt, og overstiger vist også det ærede råds kompetance. Det var under alle omstændigheder heldigst først at indhente amtsrådets mening om den ting, og om bilkørsel i det hele taget kan tillades her på Fanø. En større afgift til gader og vejes vedligeholdelse burde i hvert fald ydes, da det, efter hvad der skrives andre steder fra, koster betydeligt mere at holde vejene i orden, hvor bilkørsel er indført, end forhen. Dersom Fanø Nordsøbad eller et andet firma selv ville anlægge vej og færgebro et eller andet sted, som det i sin tid var projekteret, så kunne det jo lave det, og lade Nordby kommune blive udenfor, hvilket ville være heldigst.

Den bekymrede borger kunne allerede i sognerådets næste møde, se endnu en ansøgning om bilkørsel mellem Nordby og stranden blive behandlet. Man hørte også folk beklage vognmændene, der ved bilkørslen ville miste en del af deres indtægt, som de hidtil havde haft ved at køre gæsterne til stranden. Her overfor hævdede sognerådet, at vognmændene ikke tjente noget ved kaperkørsel, og ved buskørslen satte de kun penge til, det fremgik af deres skatteopgørelser, og det sagde de, når de blev indkaldt for at give nærmere oplysninger herom.

Siden er der jo rent bilmæssig sket en rivende udvikling, og i dag er der en stor biltrafik i vore gader og veje, og der gøres ihærdige forsøg på at regulere denne biltrafik, bl. a. ved at der opsættes en række skilte, der omhandler fartbegrænsning, overhalingsforbud, parkeringsforhud og stopforbud, som alle bliver overtrådt hver time på dagen.

10. juni 1916. Fanø Ugeblad.

Hotellerne og Kellers Konditori ved Badet har i længere tid været åbnede, og i pinsedagene åbner Kurhotellet, hvor der for denne sæson musiceres første gang 2. pinsedag af musikdirektør Poulsens orkester.

kellers-1920

Der er udført store forandringer og forbedringer ved Kurhotellet, og der skal allerede være anmeldt mange badegæster, så det tegner til en god sæson. Måtte vi vu blot få en god sommer og snart kunne føle, at nu er sommeren inde; det længes vi alle efter, ikke alene de, der i sommermånederne skal indtjene deres årsindkomst.


29. juli 1916                     

Fanø Vesterhavsbad 25 år.                

Det er i år 25 år siden Fanø Vesterhavsbad blev grundlagt. Det var udlændinge der først fik øjet opladt for de enestående naturlige betingelser, øen frembød for et stort og godt badested, og med store udgifter til vejanlæg gennem det dybe sand, til opførelse af et Kurhotel med en Kursal, som hører til de største og smukkeste i Europa, lagdes grunden til Fanø Bad. Senere kom flere hoteller til - Kongen af Danmark og Strandhotellet - og den ene villa efter den anden rejstes, så der  nu ved den før så øde strand findes en enestående smuk by.

Fanø Vesterhavsbad karakteriseres i særlig grad ved dens strand, der er henimod 300 meter bred ved lavvande, og som består af rent, hvidt sand, fuldstændig fri for sten. Den er tilmed så fast, at en mere ideal plads til bevægelse, spadseren, cykling, køren osv. - næppe findes. At luften er frisk og sund som få steder, at et bad i det ca 3 1/2 % satle vand ikke alene er en enestående nydelse, men ualmindelig sundt og styrkende, er anerkendt af alle.

1906-selskab

Selskab i klitterne ca. 1906


Som det var udlændinge (tyskere), der anlagde Badet, blev det også gennem en årrække væsentligt søgt af udlændinge - fortinsvis tyskere og østrigere - men da det for en del år siden lykkedes at få det over på danske hænder, kom der også flere og slere danskere til stedet.

Da krigen for ca. to år siden brød ud, var Badet mere end overfyldt af badegæster, og da alle de fremmede med et slag forlod Badet, blev der stille som ingensinde før i sommermånederne.

At krigen har hæmmet Badets udvikling er selvsagt, men det må siges til direktionens ros, at den har forstået at lempe sig efter situationen, og flere og flere danskere har fået øjet op for Fanø Vesterhavsbads fortrinlighed, og har derfor i stigende antal søgt hertil, og skønt Kurhotellet efter flere udvidelser nu er i stand til at huse 300 gæster, , hotel 2Kongen af Danmark" ca. 150 og Strandhotellet henimod 100, mens pensionater såvel ved Badet som i Nordby kan rumme et så stort antal, at der kan indkvarteres hen imod 1000 gæster, skal alt i øjeblikket være noget nær optaget.

At badene her er så ufarlige, som de overhovedet kan være, bør heller ikke underkendes. Gang efter gang, også nu i disse dage, læser man i bladene om drukning ved snart et, snart et andet af badestederne. Dette er fuldstændig ukendt ved Fanø Bad og må nærmest betragtes som en umulighed.

Som det tidligere stedse var de samme udlændinge, der gang efter gang søgte hertil, således ser vi også nu, at de samme af vores landsmænd stadig vender tilbage hertil i deres ferie, og som udlændinge selv byggede sig villaer, således er der nu stedse flere og flere danskere, som dels køber, dels bygger sig en villa, alt sammen et bevis på, at de kun kan være tilfredse med de betingelser der her bydes på.

Forholdene er da også således, at enhver smag kan tilfredsstilles. Trænger man til ro og hvile, kan det opnås i fuldeste mål i Fanøs sjældne natur, og ønsker man adspredelser, da byder Badet også på alt i denne henseende. Dagen kan da gå som en leg. Man bader, bygger volde i sandet, spiller golf på den karakteristiske bane i klitterne, man spiller tennis, hører på musikken, der også nu er dansk og dirigeres af den dygtige kapelmester J. Fr. Poulsen, ligesom man deltager i de forskellige festligheder, der flere gange i ugens løb afholdes i de smukke lokaler.

At Fanø Bad således, trods det hæmmende, som fulgtes af krigen, befinder sig i bedste velgående, kan kun glæde alle Fanøboere, og at det mere og mere besøges af danskere, kan kun glæde enhver dansker.13. april 1917. Fanø Ugeblad.           

Fanø Vesterhavsbad afholdt den 30. marts sin årlige generalforsamling, der lededes af overretssagføre Wolfe.

Bestyrelsens formand, hr. Lassen Landorph, aflagde beretning og udtalte, at det forløbne år lykkeligvis havde været begunstiget af et godt besøg. Kurhotellet havde gennemgående været godt besøgt, og omsætningen i dette såvel som ved badevorksomheden havde været tilfredsstillende.

Inden sæsonens begyndelse blev der foretaget en række nødvendige forbedringer ved Kurhotellet. Disse arbejder har været ret bekostelige, men utvivlsomt også i høj grad medvirkende til, at besøget, der i løbet af det foregående år var hensygnet, atter er livet op. Badet vil, når sæsonen begynder igen, være vel rustet til på værdig måde at kunne afslutte sin første 10-årige periode som dansk badested i dansk eje. Golfbanen er med betydelige ofre udvidet, og vil efter sin fuldendelse kunne betegnes som den bedste golfbane i det kontinentale Nordeuropa.

14. juli 1917. Fanø Ugeblad.

Sæsonen er nu i fuld gang, og fremmedbesøget er fortrinligt. I går udkom Fremmedlisten, og det er et meget interessant dokument. Ser man den igennem finder man, at flertallet er danskere, men der er også mange fra Norge og Sverige, enkelte fra Tyskland og England.

Fra Sønderho melder man at fremmedbesøget ikke er fuldt så godt som sædvanligt, havd der for en del skal skyldes, at man ikke kan få petroleum.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles