Mitfanoe
Fanø Bad 1930 - 1939 - del 1

Februar 1930. Direktør Petersen, der i de sidste tre sæsoner har været leder af Kurhotellet, har overtaget hotel "Postgaarden" i Holbæk. Han er dermed løst fra sin kontrakt som direktør på "Kuren". 

Fra Fanø Bad. 31. maj 1930. Fanø Ugeblad.

Når man første gang om foråret kommer til Fanø Bad, plejer man gerne at spejde efter omforandringerne derude. Noget nyt er der jo som regel altid, enten det nu er lidt eller meget; men saa meget som i år, synes vi næsten ikke, vi har set på en gang derude. Enkelte partier er næsten slet ikke til at kende igen.

Således bliver man overrasket noget nord for tennisbanerne ude ved den lille træbevoksning. Som findes der, at se et smukt, stråtækt hus i smag med det ny biflethus, som blev bygget i fjor. Det er et nyt Goifhus, som direktør Fritz Jay fra Tyskland har skænket Fanø Bad. Huset er mere rummeligt, end man egentlig skulde antage. Her er et stort rum med en mængde skabe, hvor golfspillerne kan opbevare deres jern og bolde under lås og slå. Ved siden af er et toiletrum med vaskeumme og W. C. I husets sydlige ende er der opholdsrum for golfdrengene, hvor de i deres fritid kan spise deres mad, og træffe aftaler om eventuelle strejker og bestemme, hvem der skal overrække direktør Lassen opsigelsesbrevet. Selvfølgelig er det gamle goifskur, der ikke var nogen særlig pryd, nu blevet fjernet.

Tennisbanerne faar i disse dage ny indhegning, der bliver ikke så lidt højere end det gamle, hvilket igen vil føre til, at boldene ikke så let springer uden for.

B1691 019 Tennisbanen-ved-Badet

Men det af det ny, der først og fremm est fanger opmærksomheden, er alligevel direktør Jay’s ny villa. Som den ligger på sin bakke noget indenfor ,,Zenta” og Grev Rabens villa ,,Nina”, præsenterer den sig overmåde tiltalende med sine enestående smukke facader, sit høje stråtag og sine tre solide skorsten. Fra villaen er der en herlig udsigt over havet. Mange mennesker benytter lejligheden til gennem de utildækkede ruder at tage husets indre i øjesyn, inden ejeren flytter ind. Ved denne bygnings opførelse har partiet til venstre for vejen umiddelbart før nedgangen til stranden fået karakteren af en hel lille bydel. Den til villaen hørende tofløjede, stråtækkede tjenerbolig, hvor der også skal være garager m. m., indtager efter vor mening en lidt for fremskudt plads, idet den dækker en del af det, som ligger bagved, så det ikke kommer helt til sin ret. Huset er iøvrigt smagfuldt og holdt i gammel stil helt igennem.

Ved nedkørslen eller nedgangen til stranden er der sket den forandring, at det ny billetkontor, som blev bygget i fjor ved nedgangens sydlige side, er -  ja, hvad gi’r De! - flyttet over til den nordlige side og samtidig drejet en halv omgang. Det gør, som en ung dame udtrykte det så rammende overfor os, et noget ,,kejtet” indtryk, nu da man i en menneskealder har haft både billetkontor og flagstang til den sydlige side. Sådan er det med os vanemennesker! Heldigvis ligger da hav og stirand endnu til samme side, som vi plejer at se det.

,,Kurhotellet” får en gennemgribende omgang både foruden og for inden. Endskønt det er helligdag, arbejdes der for fuld kraft. Og på ,,Kongen” er man også i færd med at gøre klar. Vinduerne i fortovsrestaurationen er skudt op, så den friske forårsluft kan komme ind og jage den gamle overgemte luft fra i fjor bort fra hver en krog. Gennem ruden til badedirektjonens kontor skimter vi den aldrig hvilende direktør Lassens kendte profil, og i solskinnet på det modsatte fortov hilser vi på boghandler Hansen og direktør Beck. Jo, de er på deres post allesammen derude! Fremmede og ukendte ansigter, der er på nogle timers besøg, ses i ,,Strandhotellet”s restauration og i ,,Keller”s smukke glasveranda. ,,Missionskurstedet”s nyanskaffede bil med bagperron ruller gennem badebyen med kurs mod Nordby.

- Sæson 1930 er på trapperne!Direktør Georg Jørgensen, død juli 1931, 78 år. Det var anden sæson som hr. Jørgensen sammen med direktør Weinold, der vel nærmest var den administrerende direktør, ledede Kurhotellet. J. gjorde en betydelig indsats for at hæve hotellets renommé. Jørgensen havde 28 år bag sig som direktør for Skagens Badehotel. J. var en yderst vennesæl mand, og meget afholdt af gæsterne.

Badedirektion opførte i 1929 et nyt billetkontor, et mindre hus i Fanøstil med stråtag.

Kurtakst: fra 15. juni til 15. september hæves som kurtakst hos alle ved Badet boende gæster 50 øre pr. dag pr. person. Som maksimum kr. 10 for det første medlem af hver familie, for hvert øvrigt medlem af samme familie kr. 6. Børn under 10 år betaler ikke kurtakst. 

Kurkapellet: koncert hver aften kl. 20.15 i Kursalen 

Varmbadehuset: åben hver dag 8 – 18.

Lawn-tennis: hovedkort til tennisbanerne kr. 20,-, eller pr. time pr. bane 3,- kr.

Hotel Kongen af Danmark i 1930, tårnene er nu væk, de blev ikke genopført efter branden i 1928.

Villa "Senta" nedbrudt, 10. januar 1931, Fanø Ugeblad.

Villa "Senta" er nu nedbrudt til grunden. Den smukke villas forsvinden har åbnet en god udsigt fra direktør Jays bagved liggende sommerbolig. Går man ned mod stranden fra ,,Kongen af Danmark. mærker man ikke så meget, at ”Senta” er borte: men vi må jo nok sige, at den savnes stærkt i billedet, når man kommer fra stranden og går op. Da er det, vi synes, at Badebyens fysiognomi - om man kan bruge det udtryk - ligesom har lidt en del ved den monumentale villas forsvinen.

Da vi nu er ved stranden, må vi hellere meddele, at der er bygget en ny villa ved vejen om til ”Tusculum”, endvidere er der er en anden ny villa under opførelse på klitten et stykke syd for ”Quisisana”. Navnlig den sidste er vidunderlig beliggende med den mest henrivende udsigt.

badevogne 1931

Værnede om stedets renomme

Olaf Lassen var en myndig og meget bestemt herre, der med ildhu værnede om »Badets renomme. Et af de store stridspunkter mellem ham og ikke mindst esbjergenserne, der i 30'erne for alvor tog Fanø i besiddelse, var den kendsgerning, at det - i henhold til tinglyste servitutter - ikke var tilladt at slå sig ned i klitterne ved »Badet« og bade fra stranden. Man havde at leje en grøn badevogn, som en hest trak ud i bølgerne. I denne badevogn kunne man så klæde om til badedragt.

Disse badevogne var en reminisens fra en mere puritansk tidsalder. Da tiderne blev mere afslappede, opstod konflikterne, ogsa fordi Olaf Lassen havde driften af badevogne i entreprise, hvilket gav ham strengt nødvendige indtægter.

Men hver mandag efter en solfyldt sommersøndag i 30'erne muntrede esbjergenserne sig med beretninger om, hvordan de havde snydt opsynsmændene ved ”Badet”. En af de mere pikante berettde om en ung dame, der havde dristet sig til at bade direkte fra stranden ilørt en tækkelig badedragt. Hun stod nu i en klitgryde iført en badekåbe. En opsynsmand havde fulgt efter hende, tog hendes tøj med besked om, at hun kunne hente det på badedirektionens kontor. Den unge dame tøvede ikke, smed badekåben og stod, som den gode Gud havde skabt hende og sagde: - Vil De ikke også ha badekåben med. Stillet overfor en sådan form for blufærdighedskrænkelse«, smed opsynsmanden tøjet og stak af i løb.Sommeren 1931

Fanø Ugeblad spurgte i september 1931, hvilket indtryk der var af sommeren 1931.

Postmesteren skriver: I anledning af Deres forespørgsel angående færgetrafikken i den forløbne sommer skal jeg oplyse følgende:

I juni, juli og august måneder 1931 har færgeriet befordret i alt ca. 126.700 personer (i 1930: 126.800). For juni og juli udviser statistikken en nedgang i antallet af befordrede personer på ca. 19.000.

Som følge af takstnedsættelsen er antallet af befordrede automobiler steget fra ca. 3.500 i sommeren 1930 til ca. 5.100 (i august var stigningen næsten 100%).

Og sluttelig kan anføres, at der er befordret ca. 5.000 cykler.

Direktør Lassen, Fanø Vesterhavsbad:

Ja, hvorledes er det gået. Sæson 6 uger, i juli regn i 26 dage, i første halvdel af august det største antal regnskyl, den mindste sol og den laveste barometerstand i 30 år, de dårlige tider og det fuldstændig svigtende besøg fra Tyskland.

Men dog – når sæsonen skal gøres op, så vil det sikkert vise sig, at denne ikke har været slet så dårlig, som så mange andre steder, og, tør jeg måske nok sige, næppe har været katastrofal for nogen af virksomhederne ved Badet.

Når dette har været tilfældet, så skyldes det efter min mening, at der ved Badet er en indre værd og her – trods al kritik og mistænkeliggørelse – er skabt forhold, der gør det muligt for gæsterne at have en god tid – selv under ugunstige forhold.

Hr. direktør Bang, hotel ”Kongen af Danmark”:

Sæsonen har, når man tager det usædvanlige dårlige vejr i betragtning, været over al forventning.

Og der er ingen tvivl om, at Fanø har store chancer, når de blev udnyttet på rette måder.

Direktør O. A. Olesen, Missionskurstedet ”Fanø Strand”:

Sæsonens forløb?

Juni – lidt sløj

Juli – jævn god

August – dårlig

Hvad er grunden? – er Fanø på retur?

Nej! Hovedgrunden er og bliver vejret – mangel på tørvejr og varme.


Nordby Turistforening udtaler:

Turistsæsonen 1931 har for Nordbys vedkommende været jævn god, navnlig når man tager den fugtige sommer i betragtning.

Med hensyn til forespørgsler har Turistforeningen sporet en stærk fremgang fra tidligere år. Der har været mange forespørgsler om pension og endnu flere om egne lejligheder til egen husførelse, og Turistforeningen har derfor også, med en enkelt undtagelse nær, udlejet alle anmeldte lejligheder - og kunne have udlejet mange flere, hvis der havde været noget at vælge imellem. Der har været særdeles mange forespørgsler til Rindby - om dette skyldes den for fodgængere mere bekvemme adgang til havet,  skal vi ikke komme ind på; men det ville være af stor betydning for Nordby - ja vi tror en livebetingelse for byen som badeby, om vejen til Badet, der er så simpel, at hverken Nordby eller Fanø Vesterhavsbad kan være den bekendt, blev gjort i stand, så fodgængere og cyklister kunne befare den uden gener fra biltrafikken. Når man forudsætter at en øget turiststrøm er til gavn for Fanø, og det mener vi den er, og skal Nordby have en fremtid for sig som bade- og turistby, er det nødvendigt for at hævde os i konkurrencen med andre badesteder, at gøre det så bekvemt og behageligt for vore gæster som muligt. Vore gæster skal heller ikke, som hævdet fra anden side, betale mere for deres varer end øens beboere gør - er der handlende, der har forsyndet sig i den retning, er det en fejl, der bør påtales skarpt. Det ville være mest naturligt, om Nordby kommune overtog vejen til Badet og asfalterede den i lighed med kommunens egen vej, selvfølgelig imod, at Badet i en årrække betalte et vist beløb efter nærmere overenskomst. Med forståelse og lidt god vilje fra Badets og kommunens side måtte en for begge parter tilfredsstillende ordning kunne tilvejebringes.


Frk. Beck, Strandhotellet.

Selv om vort faste tyske publikum for en stor del har svigtet på grund af de vanskelige forhold dernede, har vi her på hotellet med hensyn til gæsternes antal haft flere end sidste år; men deres ophold har været af kortere varighed, da vejret jo omtrent hele sommeren har været meget ugunstigt.

Fru Nielsen, Krogården, Nordby.

Under hensyn til det dårlige sommervejr har vi på "Krogaarden" kun grund til at være tilfredse med fremmedbesøget. Vi har haft optaget omtrent hele sommeren af gæster. De sidste rejste i onsdags.

Hotelejer K. Nielsen, hotel "Nordby":

Med hensyn til fremmedbesøget står sommeren 1931 for hotel "Nordbys" vedkommende ikke tilbage for tidligere år. Til trods for det dårlige vejr, har gæsterne været tålmodige og holdt ud i længere tid. Vi har således ingen særlig grund til at klage over sæsonen.

Alt taget i betragtning var det Vesterhavsbadet, der trak. Her var »Kurhotellet« med varmt og koldt vand på alle værelser og balkon til havet i mange af dem. Til middagen eller diner'en, som det hed, spillede hotellets eget orkester. Og ikke mindre flot var Hotel Kongen af Danmark, nybygget efter brand og genåbnet 1929, med telefon på værelserne og centralvarme på kølige dage. »Strandhotellet« var måske en anelse mindre kendt, men kunne prale af at have udsigt til golfbanen. »Missionskurstedet Fanø Strand« lagde mest vægt på familieophold og var særlig børnevenligt.Fra Fanø Vesterhavsbad. 4. juni 1932. Fanø Ugeblad.

Badesæsonen er nu umiddelbart forestående, og ved Badet arbejder ca. 25 mand fra morgen til aften på at bringe det hele i orden, inden de store hoteller lukker dørene op den 5. juni.

De to nye krocketbaner er nu færdige til at tages i brug, hvorimod den nye tennisbane endnu ikke er fuldendt, hvad der heller ikke siger noget, idet den ikke skal anvendes som almindelig tennisbane, men kun under sommerens kommende tenniskampe. Der bliver i år indrettet et tennishus - i lighed med golfhuset - så tennisspillerne får nu deres bekvemmeligheder, som golfspillerne allerede længe har haft deres. Billetkontoret ved nedgangen til stranden bliver i år indrettet som en slags strandrestaurant, og der bliver i disse dage anlagt en terrasse fra restauranten ud mod forstranden. Her vil sikkert blive et yndet opholdssted for dem, der ønsker at nyde den pragtfulde udsigt sammen med kaffen. Værten på Kurhotellet overtager serveringen. Badedirektionen har så flyttet billetkontoret og hvad dertil hører ned på selve stranden, hvor det også vil komme til at ligge meget mere bekvemt for badelivet. I selve Kurhotellet bliver der indrettet en smuk og moderne bar. Endvidere kan vi oplyse, at direktør Jay omgås med planer om at lade opføre en rummelig cykelstald, som skal være fuldkommen til det cyklende publikums disposition. Den kommer til at ligge umiddelbart ved nedkørslen til stranden. Bliver tanken til virkelighed, vil et længe følt savn være afhjulpet, idet man tidligere har måttet stille sin cykel snart her, snart der, når man kom pr. hjul til Badet. En smuk vila, der i dette forår er blevet opført i badebyen, er nu allerede under tag - strå naturligvis, og noget øst for Kellers Konditori og syd for badevejen lader bankdirektør Møller fra Flensborg i disse dage lægge grunden til en sommervilla.

Angående spørgsmålet "fri badning" ved enhver jo, at hele denne plan strandede under forhandlingerne sidst på vinteren. Direktør Weynold å¨"Kuren" har imidlertid arrangeret sig således med badedirektionen, at prisen for bad fra badevogn er inkluderet i pensionsprisen, så det kurkort hotellets gæster får ved ankomsten, berettiger dem til at bade uden at købe billet. Efter hvad vi erfarer, agter direktør Bang, at træffe et lignende arrangement for sine gæsters vedkommende.

1913 badevogn

Badeliv ca. 1913


Badevognene er nu vågnet op af deres månedlange vintersøvn  i den lunende klit, og en efter en triller de sindigt ned mod havstokken. De åbner døren på vid gab, fylder sig med den friske søluft og mærker med usigelig velvære bølgernes bløde kærtegn om hjulene. Jo. Jo! - Her på forstranden er der godt at være; her føler de - som det hedder i romanerne - tilværelsens pulsslag, og her har de oplevelser som er mangfoldige nok til at drømme om og tære på en lang, lang vinter igennem. Grundlovsdag står de alle på række, og så kommer manden med hesten.

Dermed er sæsonen åbnet!

Hvordan vil sæsonen blive? Det er det spørgsmål som sikkert er mest brændende ved Badet i disse dage. Alle villaerne er udlejet, og hotellerne har mange forespørgsler. Det synes således at tegne godt. Men det er jo alligevel vejret, det i det store hele kommer an på. Bliver vejret godt så vliver sæsonen det også og omvendt.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles