Mitfanoe
Præstegården

 

Præstegården

 

Det hedder i en præsteindberetning fra 1651, at der ikke i sognet har været nogen præstegård, siden den for 70 år siden blev ødelagt af sandknog.

Præsterne havde da, indtil præsten Hans Friis i 1781 for egen regning opførte en præstegård, der først under den næste sognepræst blev fast embedsbolig, fæstet forskellige bygninger og boet der. Det hedder derom i liber daticus: ”Ingen præstegård er her på landet; men enhver præst, når han kommer her, må købe sig et sted at bo på, hvis hans forgængers arvinger ej vil sælge ham deres iboende gård."

Således var forholdene, indtil Hans Friis i 1781 opførte den smukke præstegård i Rindby. Den var bygget i Fanø-Frisisk stil med rørtag.

Til præstegården hørte 6 agre, 160 skar lang og 10 skar bred.I 1805 blev præstegården brandforsikret og blev opgivet til at have følgende dimensioner:

1. Våningshuset.

17 fag i længden i øst og vest, 10 alen og 8 tommer i højden, 12 alen og 15 tommer bred, alt med grundmur og af brændte sten, fyrre overtømmer og tækket med istag, overalt forsynet med trærammede vinduer og døre med indstukne låse.

2. Det vestre hus.

26 Fag i syd og nord, 10 alen i højden, 10 alen og 8 tommer bred, bindingsværk med egestænger, tækket med istag, indrettet til bryggeri, bageri, ildsted samt til stald, lo og lade og faderum.

3. Det søndre hus.

10 fag i længden, 9 alen og 12 tommer i højden, 10 alen og 4 tommer i bredden, indbygget i sidehuset i øst og vest. Tavlemur og istag til stald, port og brændsel.

Af kakkelovne fandtes i gården:

1. En i storstuen værende jernbilæggerovn af 3 etager med kobberrør og jerndør, foden af træ med 4 ben og 1 jernben under midten med inskription: J. N. Hassel 1760. Takseret for 40 Rdl.

2. En i sovekammeret værende 3 etages jernbilæggerovn med kobberrør, 1 jerntromle, 1 kobberdør og en firbenet træfod. Inskription: Eggelands work. Takseret for 35 Rdl.

3. En på overkammeret værende 1 etages ditto med en stor kobbertromle og ditto Rør, 1 jerndør og 1 firbenet træfod. Takseret for 25 Rdl.

4. En i ammestuen værende liden bilæggerovn. Takseret for 8 Rdl.

5. En ditto i vesterkammeret mrkt. 1743.   Takseret for 8 Rdl.Denne gård med tilhørende jorder købte pastor H. C. Clausen for 3075 Rdl. i 1807, og den blev på hans ansøgning derom gjort til en fast præstebolig for ham og efterfølgende præster i embedet.

Denne gård nedbrændte 26. maj, 1. pinsedag, 1901.

Arkivet blev reddet på nær den nye liber daticus og pastor Holcks betydelige bogsamling.

Der blev derefter for assurancesummen købt en ny og smuk bygning tættere på den nye kirke. Præstegårdens jorder blev bortsolgt og indbragte ca. 4000 Kr., hvilket beløb blev tillagt embedet som rentebærende kapital.


 

praestegaarden

 

Nordby præstegård.  Opført i 1781 og nedbrændt d. 26. maj 1901


Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles