Mitfanoe
Kirkens økonomi

Kirkens økonomi

Til afbetaling af den nye kirkes gæld blev der i 1790 udskrevet 1½ minde af de ejede stolestader i den gamle kirke, hvilket indbragte 194 Rdl.

Fra 1792 fik kirken en årlig indtægt af 2 Rdl. fra skibsbygmester Lorentz Holst for tilladelse til at anlægge et slæbested ved sit skibsværft.

Samme år blev enhver beboer pålagt at yde 2 skill., hvilket blev til 4 Rdl. 2 Mk. 4 Skill.

Der har altså den gang været 220 huse i Nordby sogn.

Efter Nordby kirkes opførelse i 1786 blev der jævnligt solgt en del gammelt bly, som vel nok stammede fra den nedbrudte kirke.

Fra 1801 blev det beløb, der hidtil blev ydet præsten for anskaffelse af vin og brød, 16 Rdl., forhøjet til 20 Rdl. årligt.

Fra 1840 blev kirkeloftet udlejet til opbevaringssted for skibssejl, hvorved indkom 2 Rdl. årligt.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles