Mitfanoe
Kildeliste

1. Fanøs historie
N. M. Kromann
2. bind
543 sider
ISBN: 87-87293-13-7
Eget Forlag, 1933-1934


2. Danmarks kirker
Nationalmuseet, 1933-
-Bind 19. Ribe Amt. 5 bind, illustreret
- 3. bind, 17. hefte. [Kirkerne i Torstrup, Horne, Hodde, Tistrup].
Poul Kristensen, 1988


3. Liber Daticus Fanoensis
Ove Foss
v/Bent Friis
221 sider
Fanø Bogtrykkeri, 2001


4. Ribe Stiftsbog, 1973
Artikel

s. 63-70
Rids af Nordby Fanø kirkes historie
Sognepræst Søren Lodberg Hvas


5. Ribe Stiftsbog, 1987
Artikel

s. 50-75
Marius Sørensen
Uddrag af Nordby kirkes historie gennem 200 år


6. www.nordbykirke.dk

7. Vestjyder fortæller
Artikel

Lions Club
Lions Forlag, Varde
Årbog: 1970
s. 39-41
H.J. Madsen
Lidt om orgler og organister i Nordby gennem 100 år


8. Erindringsglimt fra Nordby sogn 1970-1980
Artikel

Søren Lodberg Hvas


9. Nordby kirke på Fanø

Artikel
Hæfte 20, s. 239-240, årg. 1910
Af: Overlærer Holger Poulsen, Nordby 

 

10. Fanøbogen
P.H. Clausen, 1911


11. Fanø Ugeblad


12. Samtaler med kirkegårdsleder Lene Andersen

 

13. Samtaler med Leif Norking

 

14. Samtaler med religionshistoriker Finn Rasmussen

 

15. Nordby sogns kirkeblad, juni 1972

 

16. Historiskatlas.dk

 

17. Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie med
     særligt henblik på tiden efter 1849 : (Kirkelig geografi)
     1951-91.
     Nedergaard, Paul
     Ribe: Bind 1

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles