Mitfanoe
Præstegård

Præstegården

I Nordby kirkes tid har der været 2 præstegårde.

Da man rev den gamle kirke i Rindby ned i 1786, beholdt man præstegården fra 1781, som jo også kun var 5 år gammel på det tidspunkt.  Men det betød også, at præsten i en årrække fik en længere tur, når han skulle prædike i kirken.

Det var sognepræsten Hans Friis, der fik bygget den smukke præstebolig i Fanø-Frisisk stil med rørtag. Faktisk var det ikke en egentlig præstegård, men blot en bolig, som sognepræsten lod opføre til sig og sin familie.

Til gården hørte 6 agre, 160 skar lang og 10 skar bred.


praestegaarden

Nordby præstegård.  Opført i 1781 og nedbrændt d. 26. maj 1901. 


I 1805 blev præstegården brandforsikret og blev opgivet til at have følgende dimensioner:


1. Våningshuset.

17 fag i længden i øst og vest, 10 alen og 8 tommer i højden, 12 alen og 15 tommer bred, alt med grundmur og af brændte sten, fyrre overtømmer og tækket med istag, overalt forsynet med trærammede vinduer og døre med indstukne låse.

2. Det vestre hus.

26 Fag i syd og nord, 10 alen i højden, 10 alen og 8 tommer bred, bindingsværk med egestænger, tækket med istag, indrettet til bryggeri, bageri, ildsted samt til stald, lo og lade og faderum.

3. Det søndre hus.

10 fag i længden, 9 alen og 12 tommer i højden, 10 alen og 4 tommer i bredden, indbygget i sidehuset i øst og vest. Tavlemur og istag til stald, port og brændsel.

Af kakkelovne fandtes i gården:

1. En i storstuen værende jernbilæggerovn af 3 etager med kobberrør og jerndør, foden af træ med 4 ben og 1 jernben under midten med inskription: J. N. Hassel 1760. Takseret for 40 Rdl.

2. En i sovekammeret værende 3 etages jernbilæggerovn med kobberrør, 1 jerntromle, 1 kobberdør og en firbenet træfod. Inskription: Eggelands work. Takseret for 35 Rdl.

3. En på overkammeret værende 1 etages ditto med en stor kobbertromle og ditto Rør, 1 jerndør og 1 firbenet træfod. Takseret for 25 Rdl.

4. En i ammestuen værende liden bilæggerovn. Takseret for 8 Rdl.

5. En ditto i vesterkammeret mrkt. 1743.   Takseret for 8 Rdl.


Denne gård med tilhørende jorder købte Friis’ efterfølger i embedet, pastor H. C. Clausen for 3075 Rdl. i 1807, og den blev på hans ansøgning derom gjort til en fast præstebolig for ham og efterfølgende præster i embedet. Før da havde Nordby ikke haft nogen præstebolig at tilbyde sine sognepræster.

Denne gård nedbrændte 26. maj, 1. pinsedag, 1901.

Arkivet blev reddet på nær den nye liber daticus og pastor Holcks betydelige bogsamling. Der blev derefter for assurancesummen købt en ny og smuk bygning tættere på den nye kirke. Præstegårdens jorder blev bortsolgt og indbragte ca. 4000 Kr., hvilket beløb blev tillagt embedet som rentebærende kapital.

Bygningen, der blev købt i 1901 findes ikke længere. Den lå på adressen Baunebjergtoft 8, hvor der i 1978 blev bygget en ny præstebolig som stadig bruges.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles